Co nowego w Qlik Sense September 2018?

Inteligencja rozszerzona

Porada dot. wniosków

Porada dot. wniosków została rozszerzona dla wszystkich użytkowników aplikacji programu Qlik Sense, co obejmuje także odbiorców aplikacji publikowanych. Użytkownicy mogą wyszukiwać i generować wnioski dotyczące elementów głównych.

Tworzenie wizualizacji z posiadanych danych za pomocą porady dot. wniosków

Zaawansowane funkcje tworzenia

Udoskonalenia w zakresie kontroli arkusza

 • Korzystanie z programu Qlik Sense na urządzeniach, które obsługują zdarzenia wejściowe dotknięcia i myszy, zapewniają większą kontrolę nad tym programem.
 • Interakcje na urządzeniach hybrydowych

 • Programiści aplikacji mogą ustawiać domyślne zakładki dla aplikacji. Selekcja obowiązuje od momentu otwarcia aplikacji.
 • Ustawianie zakładek domyślnych

Dostosowywanie aplikacji

Programiści aplikacji mogą wyłączać responsywny układ dla arkuszy i ustawiać rozmiar niestandardowy w pikselach. Dzięki temu pulpit nawigacyjny będzie prezentowany użytkownikom dokładnie w takiej postaci, w jakiej zostanie utworzony. Ta funkcja nie jest obsługiwana w trybie urządzenia mobilnego.

Porządkowanie aplikacji za pomocą arkuszy

Udoskonalanie edytora wyrażeń

 • Udostępniono łącza bezpośrednie do pomocy programu Qlik Sense z funkcji dla wyrażeń.
 • Udoskonalona kategoryzacja funkcji
 • Usprawnione wyszukiwanie ułatwi znajdowanie nazw pól, funkcji i zmiennych.

Edytor wyrażeń

Korzystanie z edytora wyrażeń

Lepsza kontrola w wizualizacjach

Wizualizacje i mapowanie

Nowa warstwa mapy

Warstwa gęstości jest tłem dla mapy z gradientem wielokolorowym, w którym natężenie koloru jest uzależnione od wagi i bliskości punktów. Ta warstwa jest użyteczna ― na przykład podczas mapowania danych, takich jak statystyki przestępstw i wartości domów na poziomie dzielnicy.

Mapy

Udoskonalenia dotyczące map

 • Adaptacyjna zmiana wielkości pikseli i adaptacyjne przesuwanie pikseli w celu optymalizacji wydajności podczas przeglądania gęstych map.
 • Domyślne kolory dla dodanych warstw. Dla każdej nowej warstwy istnieje niezależny kolor wybrany z palety.
 • Obecnie możliwe jest ładowanie i renderowanie plików KML zawierających geograficzne dane liniowe.
 • Etykiety pól informujące o rozmiarze i szerokości sprawiają, że legendy i ekrany wyskakujące są łatwiejsze w odczycie.

Zarządzanie

Udoskonalenia w zakresie przepływów pracy w tle

W aplikacji QMC możliwe jest przenoszenie wielu aplikacji między strumieniami. To rozwiązanie jest oparte na funkcjonalności udostępnionej w wersji Qlik Sense Enterprise April 2018, w której pojedyncze aplikacje mogły być przenoszone między strumieniami.

Przenoszenie aplikacji publikowanych między strumieniami w QMC (tylko w języku angielskim)

Frontowe środowisko open source zostało zaktualizowane do wersji 1.6.9, co zapewnia poprawę stabilności i kompatybilności.

Korzystanie z modułu AngularJS w rozszerzeniach wizualizacji (tylko w języku angielskim)

Urządzenia przenośne

Dostęp do Qlik Sense Enterprise jest obecnie obsługiwany w środowiskach AirWatch EMM (Enterprise Mobile Management), w których używana jest przeglądarka Safari, Chrome lub VMware.

Łączenie z Qlik Sense za pomocą środowiska AirWatch (tylko w języku angielskim)

Łączniki Qlik

Ciągle dążymy do rozszerzania opcji połączeń.

 • Dodano opcje zapewniające natywne połączenia z MS Azure QSL DB przy zapewnieniu sprawdzonej i obsługiwanej integracji.
 • Baza danych Azure SQL Database (tylko w języku angielskim)

 • Po testach wersji beta łącznik JIRA został wydany w wersji GA.
 • JIRA (tylko w języku angielskim)

 • Poprawiono zabezpieczenia, które obecnie obejmują uwierzytelnianie LDAP, co stanowi teraz część łącznika QlikODBC Connector. Takie rozwiązanie ― obejmujące uznane w branży mechanizmy szyfrowania i uwierzytelniania ― przyczynia się do zwiększenia wydajności produktu i skrócenia czasu do osiągnięcia pierwszych korzyści.
 • Tworzenie połączenia Presto (tylko w języku angielskim)