Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Visualization bundle

Wizualizacje stanowią istotny sposób przekazywania informacji z dużej ilości danych. Pakiet Visualization bundle jest zestawem wykresów, za pomocą których można rozszerzać i powiększać możliwości tworzenia wykresów w aplikacjach utworzonych w Qlik Sense. Te wykresy są opcjonalne. Nie musisz ich instalować ani włączać, aby korzystać z Qlik Sense.

Włączanie pakietu Visualization bundle

Pakiet Visualization bundle możesz zainstalować podczas instalacji Qlik Sense. Jeśli chcesz dostosować sposób instalacji, zobacz temat: Modifying an object bundles installation (tylko w języku angielskim).

Wykresy z pakietu Visualization bundle

Wykresy z pakietu Visualization bundle znajdują się w panelu zasobów w obszarze Obiekty niestandardowe.

Są to następujące wykresy:

 • Bar & area chart

  Tworzenie wykresów słupkowych i warstwowych oraz rozszerzanie ich za pomocą przejść i łączników.

 • Bullet chart

  Wykres pociskowy jest miernikiem, który może również pokazywać znacznik wskazujący wartość docelową oraz zakres jakościowy w celu przedstawienia wyników.

 • Wykres lejkowy

  Wykres lejkowy jest wizualną reprezentacją połączonych etapów procesu liniowego.

 • Wykres siatkowy

  Wykres, który pokazuje dane porównawcze oraz wartości reprezentowane jako kolory.

 • Heatmap chart

  Wykres, który pokazuje dane porównawcze oraz wartości reprezentowane jako kolory.

 • Wykres Multi KPI

  Wykres, które pokazuje wskaźniki KPI dla wartości wielu wymiarów i pozwala szybko zrozumieć oraz śledzić wydajność.

 • Network chart

  Służy do tworzenia diagramu klastra, który reprezentuje graficzny wykres sieci komputerowej.

 • Wykres organizacyjny

  Tworzy wykres organizacyjny o strukturze drzewa.

 • P&L pivot chart

  Umożliwia utworzenie tabeli przestawnej, dla której można określić styl — na przykład w celu raportowania zysków i strat.

 • Radar chart

  Umożliwia utworzenie dwuwymiarowego wykresu z osiami promieniowymi w celu pokazania oceny miary w jednym wymiarze lub innym.

 • Sankey chart

  Wykres w postaci diagramu schematu blokowego podkreślający główne transfery lub przepływu w zdefiniowanych granicach systemu.

 • Rozszerzenie Trellis container

  Służy do tworzenia wykresu kratowego opartego na wizualizacji głównej.

 • Rozszerzenie w postaci wykresu Variance waterfall

  Przedstawia wariancję między dwiema miarami dla różnych wartości wymiaru.

 • Word cloud chart

  Wykres w postaci chmury słów, których wielkość jest oparta na wartości miary.

Ograniczenia

Wizualizacje Visualization bundle mają więcej ograniczeń niż wizualizacje wbudowane, takie jak wykresy słupkowe. Następujące ograniczenia obowiązują dla wszystkich wizualizacji z Visualization bundle:

 • Interfejs użytkownika wizualizacji nie jest zlokalizowany na język używany w interfejsie programu Qlik Sense.
 • Kolejność czytania od prawej do lewej nie jest aktualnie obsługiwana.
 • Funkcje ułatwień dostępu nie są aktualnie obsługiwane.
 • Nie można edytować obiektów z pakietu obiektów zapewnionego przez firmę Qlik z Dev Hub.

W poniższych tabelach pokazano dodatkowe funkcje, które są obsługiwane lub nieobsługiwane dla wszystkich obiektów w pakietach.

 • Drukowanie

  Drukowanie wizualizacji wykonanej w obiekcie.

 • Qlik NPrinting

  Jest Element sterujący On-Demand reporting. Jednak wizualizacje wykonane w niektórych obiektach nie mogą być używane w raportach Qlik NPrinting.

 • Pobierz

  Pobierz jako grafika, plik PDF lub Excel.

 • Narracje

  Używanie migawki wizualizacji utworzonej z obiektem w narracji.

 • Stany alternatywne

  Dokonywanie różnych zaznzaczeń na tym samym wymiarze i porównywanie tych zaznzaczeń w pojedynczej wizualizacji lub w co najmniej dwóch wizualizacjach obok siebie.

Obsługa możliwości pakietu Visualization bundle
Wykres Drukowanie Qlik NPrinting Pobierz Narracje Stany alternatywne
Bar & area Tak Tak Tak Tak Tak
Bullet Tak Tak Tak Tak Tak
Funnel Tak Tak Tak Tak Tak
Wykres siatkowy Tak Tak Tak Tak Tak
Heatmap Tak Tak Tak Tak Tak
Multi KPI Nie Nie Tak Tak Tak
Network Tak Nie Tak Tak Tak
Wykres organizacyjny Tak Tak Tak Tak Tak
P&L pivot Tak Nie dotyczy Tak Tak Tak
Radar Tak Tak Tak Tak Tak
Sankey Tak Tak Tak Tak Tak
Trellis container Nie Nie Nie Nie Nie
Variance waterfall Tak Tak Tak Tak Tak
Wordcloud Tak Nie Tak Tak Tak

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!