Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

Operatory ciągów znaków

Istnieją dwa operatory ciągów znaków. Jeden z nich używa wartości ciągów znaków operandów i zwraca ciąg znaków jako wynik. Drugi porównuje operandy i zwraca wartość logiczną w celu wskazania wyniku porównania.

&

Konkatenacja ciągu znaków. Operacja zwraca ciąg tekstowy, który obejmuje dwa ciągi znaków operandów, jeden po drugim.

Przykład:  

'abc' & 'xyz' zwraca wartość „abcxyz

 

like

Porównanie ciągów znaków z użyciem symboli wieloznacznych. Operacja zwraca logiczną wartość True (–1), jeśli ciąg znaków przed operatorem jest taki sam jak ciąg znaków po operatorze. Drugi ciąg znaków może zawierać symbole wieloznaczne * (zastępuje dowolną liczbę dowolnych znaków) albo ? (zastępuje jeden dowolny znak)

Przykład:  

'abc' like 'a*' zwraca True (–1)

'abcd' like 'a?c*' zwraca True (–1)

'abc' like 'a??bc' zwraca False (0)