Przeskocz do zawartości głównej
ScriptErrorCount

NA TEJ STRONIE

ScriptErrorCount

Ta zmienna błędu zwraca łączną liczbę instrukcji, które spowodowały błędy podczas bieżącego wykonywania skryptu. Ta zmienna jest zawsze resetowana do wartości 0 na początku wykonywania skryptu.

Składnia:  

ScriptErrorCount

Zob. także