Przeskocz do zawartości głównej
Tworzenie łączy do zawartości aplikacji Qlik Sense Mobile Client Managed

NA TEJ STRONIE

Tworzenie łączy do zawartości aplikacji Qlik Sense Mobile Client Managed

Możesz tworzyć łącza aplikacji mobilnej do aplikacji i arkuszy Qlik Sense. Możesz także wybrać selekcję, która będzie używana — jawnie lub za pomocą zakładki.

Łącza aplikacji Qlik Sense Mobile Client Managed używają schematu URL o nazwie qliksenselink, natomiast łącza Qlik Sense Enterprise zaczynają się od znaków https. Najłatwiejszy sposób utworzenia łącza aplikacji mobilnej do aplikacji jest następujący:

 1. Otwórz aplikację w przeglądarce.
 2. Skopiuj adres URL.

  Przykład:  

  https://qlik.com/sense/app/8f8ffa0e-3fde-48a5-a127-59645923a1fc

 3. Zastąp https w adresie URL ciągiem znaków qliksenselink.

  Przykład:  

  qliksenselink://qlik.com/sense/app/8f8ffa0e-3fde-48a5-a127-59645923a1fc

Teraz możesz używać zmodyfikowanego adresu URL na urządzeniu przenośnym w celu uzyskania dostępu do powiązanej aplikacji w aplikacji Qlik Sense Mobile Client Managed.

Tworzenie łącz aplikacji mobilnej do arkuszy

W ten sam sposób możesz utworzyć łącze do konkretnego arkusza w aplikacji — zastępując https w adresie URL ciągiem znaków qliksenselink.

Przykład:  

qliksenselink://qlik.com/sense/app/8f8ffa0e-3fde-48a5-a127-59645923a1fc/sheet/7300b241-f221-43db-bb8b-8c8cc1887531/state/analysis

To spowoduje otwarcie arkusza z domyślnymi selekcjami. Możesz również wybrać otwarcie arkusza z konkretnym zestawem selekcji lub za pomocą zakładki.

Łączenie do konkretnych selekcji

W celu utworzenia łącza do zestawu selekcji należy dodać definicję selekcji na końcu adresu URL. W ten sposób można dodać wiele definicji selekcji.

Składnia: select/{field}/{[value1;value2]}

Przykład: Otwieranie arkusza z wartością red wybraną w polu color

qliksenselink://qlik.com/sense/app/8f8ffa0e-3fde-48a5-a127-59645923a1fc/sheet/7300b241-f221-43db-bb8b-8c8cc1887531/state/analysis/select/color/red

Przykład: Otwieranie arkusza z wartościami red i blue wybranymi w polu color

qliksenselink://qlik.com/sense/app/8f8ffa0e-3fde-48a5-a127-59645923a1fc/sheet/7300b241-f221-43db-bb8b-8c8cc1887531/state/analysis/select/color/red;blue

Przykład: Otwieranie arkusza z wartością red wybraną w polu color i wartością L wybraną w polu size

qliksenselink://qlik.com/sense/app/8f8ffa0e-3fde-48a5-a127-59645923a1fc/sheet/7300b241-f221-43db-bb8b-8c8cc1887531/state/analysis/select/color/red/select/size/L

Tworzenie łączy do zakładek

Możesz utworzyć łącze do zakładki, która jest zdefiniowana w aplikacji, definiując odwołanie do identyfikatora tej zakładki. Identyfikator zakładki można uzyskać, używając konfiguratora Single, który jest dostępny w Dev Hub.

Składnia: bookmark/{bookmarkid}

Przykład: Otwieranie arkusza z selekcjami zgodnymi z zakładką o identyfikatorze 860f2e77-2cdc-44f2-aa19-58d46f2f69b0

qliksenselink://qlik.com/sense/app/8f8ffa0e-3fde-48a5-a127-59645923a1fc/sheet/7300b241-f221-43db-bb8b-8c8cc1887531/state/analysis/bookmark/860f2e77-2cdc-44f2-aa19-58d46f2f69b0

Jeśli zakładka wskazuje na arkusz inny niż ten, który jest zdefiniowany w adresie URL, wówczas nastąpi automatyczne przekierowanie do właściwego arkusz.

Tworzenie łączy do arkuszy bez selekcji

Jeśli chcesz otwierać arkusz, w których wszystkie selekcje zostały skasowane, możesz dodać ciąg znaków options/clearselections do adresu URL.

Przykład: Otwieranie arkusza bez selekcji

qliksenselink://qlik.com/sense/app/8f8ffa0e-3fde-48a5-a127-59645923a1fc/sheet/7300b241-f221-43db-bb8b-8c8cc1887531/state/analysis/options/clearselections

Postępowanie w przypadku błędu

Wymuszanie otwarcia łącza w trybie offline

Aplikacja domyślnie otwiera się w trybie online. Jeśli otwarcie aplikacji w trybie online jest niemożliwe, wówczas zostanie otwarta w trybie offline, pod warunkiem że jest to możliwe.

Otwarcie aplikacji w trybie offline można wymusić, dodając parametr ?forceOpen=offline na końcu adresu URL.

Przykład: Otwieranie aplikacji w trybie offline

qliksenselink://qlik.com/sense/app/8f8ffa0e-3fde-48a5-a127-59645923a1fc?forceOpen=offline

WskazówkaMożliwe jest również wymuszenie trybu offline za pomocą parametru zapytania ?forceOpen=online.

Konto nie zostało znalezione

Jeśli Qlik Sense Mobile Client Managed nie może dopasować łącza do konta Qlik Sense, wówczas zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. W takim przypadku można spróbować otworzyć aplikację w przeglądarce urządzenia, co powinno zadziałać, jeśli nie można dopasować łącza do konta.

Użytkownik nie jest zalogowany do konta

W razie potrzeby użytkownik otrzymuje monit z informacją o konieczności zalogowania się do konta Qlik Sense połączonego z łączem. Jeśli użytkownik jest już zalogowany do innego konta, wówczas zostanie wylogowany z tego konta, zanim zaloguje się do konta Qlik Sense połączonego z łączem.