Przeskocz do zawartości głównej
Przykład: Przenoszenie zawartości QlikView do Qlik Sense za pomocą programu QlikView converter

NA TEJ STRONIE

POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE

Przykład: Przenoszenie zawartości QlikView do Qlik Sense za pomocą programu QlikView converter

Ten temat zawiera przykład konwersji dokumentu w QlikView na aplikację w Qlik Sense Enterprise on Windows.

W tym przykładzie wykonujemy następujące operacje:

 1. Konwersja obiektów w dokumencie QlikView o nazwie Sales.qvw za pomocą programu QlikView converter.
 2. Umieszczenie obiektów w aplikacji Qlik Sense.
 3. Udostępnienie źródła danych w Qlik Sense.
 4. Modyfikacja skryptu ładowania w Qlik Sense w celu połączenia się ze źródłem danych.

Dokument zawiera dwa arkusze o nazwie Geography i Sales_Country.

Arkusz Geography w QlikView

Geography sheet in QlikView

Arkusz Sales_Country w QlikView

Sales_Country sheet in QlikView

Dokument zawiera następujące obiekty, które zostaną przekonwertowane:

 • Wykresy
 • Listy wartości. Są one ładowane jako panele filtrowania w Qlik Sense .
 • Pole tabeli
 • Model danych
 • Skrypt ładowania. Ścieżka katalogowa zostanie zmieniona w Qlik Sense. Ponadto pliki danych zostaną załadowane w Qlik Sense, tak aby można było je załadować za pomocą skryptu.

Pole Wyszukiwanie oraz przyciski Wyczyść wybory i Eksportuj nie zostaną przekształcone. Ta funkcjonalność jest wbudowana w Qlik Sense.

Więcej przykładów odtwarzania zachowań QlikVieww Qlik Sense, patrz Przykład: Ręczne odtwarzanie zawartości QlikView w Qlik Sense.

Wymagania

 • Dostęp do Dev Hub w Qlik Sense Enterprise on Windows.
 • Zezwolenie na przesyłanie plików danych na serwer Qlik Sense. Jest to wymagane tylko dla części dotyczącej ładowania danych w przykładzie.

Ograniczenia

 • Nie można używać programu QlikView converter do konwersji dokumentów, które zajmują na dysku więcej niż 500 MB. Aby zmniejszyć rozmiar dokumentu bez utraty zasobów, można zmniejszyć ilość danych w dokumencie lub zapisać dokument bez danych.

Konwersja podstawowego dokumentu QlikView na aplikację Qlik Sense

W tym przykładzie wykonamy następujące operacje:

 1. Otwórz Dev Hub w Qlik Sense, a następnie wybierz QlikView converter.

  Więcej informacji zawiera temat QlikView converter (tylko w języku angielskim).

 2. Przeciągnięcie i upuszczenie dokumentu Sales.qvw do konwertera. Qlik Sense przetwarza dokument.
 3. Wybierz dokument Sales, a następnie wybierz wszystkie obiekty dla arkusza Geography (SH02) w karcie Wizualizacje. Ponadto wybierz wszystkie obiekty dla arkusza Sales_Country (SH04) z wyjątkiem panelu filtrowania Country. Ta tabela jest powtarzana w konwerterze, ponieważ pojawia się w obu arkuszach.

  Obiekty zostaną utworzone jako elementy główne w Qlik Sense. Można usunąć elementy główne, które nie są później wymagane w Qlik Sense.

  Karta Wizualizacje w dokumencie Sales w narzędziu do konwersji

  Visualizations tab in Sales document in converter tool.

 4. Przejrzyj pozostałe karty dla obiektów, które będą konwertowane. Jeśli istnieją jakieś wymiary lub miary z powtarzającymi się nazwami, można je teraz zmienić, aby uniknąć nieścisłości w Qlik Sense.

  Karta Wymiary w dokumencie Sales w narzędziu do konwersji

  Dimensions tab in Sales document in converter tool.

 5. Kliknij polecenie Utwórz aplikację. Aplikacja Sales jest tworzona w hubie Qlik Sense.

  Aplikacja Sales w Qlik Sense.

  Sales app in Qlik Sense.

 6. Otwórz aplikację Sales i utwórz nowy arkusz. Nazwij arkusz Geography.
 7. Otwórz arkusz, kliknij Edytuj arkusz, a następnie kliknij Elementy główne. Przekonwertowane wymiary, miary i wizualizacje są wymienione w odpowiednich kartach.

  Przekonwertowane wymiary, miary i wizualizacje

  Converted dimensions, measures, and visualizations.

 8. Kliknij obiekt, aby wyświetlić więcej informacji. Znacznik converter-auto-created wskazuje, że obiekt został utworzony przez konwerter.

  Informacje o wizualizacji Population

  More information about Population visualization.

 9. Przeciągnij następujące wizualizacje główne na arkusz:

  • Country
  • Waluta
  • Populacja(mio)
  • Obszar(km.kw.)
  • Pole tabeli
  • Populacja
  Arkusz Geography z przekształconymi obiektami

  Drag objects onto sheet.

 10. Dostosuj sortowanie na wykresie Population.
  1. Kliknij wykres Population i wybierz, aby edytować element główny.

   Drag objects onto sheet.

   Otworzy się okno Edytuj wizualizację główną.

  2. W panelu Właściwości kliknij przycisk Sortowanie, a następnie przenieś Population nad Country. W ten sposób dane są ponownie sortowane tak, aby wykres odpowiadał wykresowi z pierwotnego dokumentu QlikView.

   Edytuj wizualizację główną

   Edit master visualization.

  3. Kliknij przycisk Gotowe. Okno Edytuj wizualizację główną zamyka się, a wizualizacja zostaje zaktualizowana na arkuszu. Arkusz jest Geography ukończony.

   Kompletny arkusz Geography

   Completed Geographysheet.

   Jeśli dokonasz wyboru na arkuszu, możesz go wyczyścić na pasku Wybory. Zastępuje to pole Wyczyść wybory w QlikView.

   Wybór w arkuszu Geography

   Selection in Geography sheet.

 11. Odtwórz arkusz Sales_Country, przeciągając wizualizacje z Elementów głównych na arkusz.

  Arkusz Sales_Country

  Sales_Country sheet.

 12. Wyszukiwanie globalne można otworzyć w dowolnym momencie, naciskając na klawiaturze Control + F. Zastępuje to pole wyszukiwania w QlikView

  Wyszukiwanie globalne

  Global search.

 13. Aby pobrać dane, można kliknąć prawym przyciskiem myszy obiekt, kliknąć Pobierz jako..., a następnie kliknąć Dane.

  Pobierz dane

  Download data.

 14. Prześlij pliki danych do folderu o nazwie Data Sources na serwerze Qlik Sense. Dzięki temu możemy połączyć się z plikami za pomocą skryptu ładowania danych.
 15. Następnie tworzymy połączenie z aplikacji Sales.
  1. Otwórz Edytor ładowania danych z karty Przygotowanie na górnym pasku narzędzi.
  2. Kliknij przycisk Utwórz nowe połączenie, a następnie wybierz Folder w otwartym oknie.
  3. Przejdź do folderu Data Sources, a następnie wybierz go. Nazwij połączenie, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

   Utwórz nowe połączenie

   Create new connection window.

   Połączenie zostaje utworzone i dodane do Powiązań między danymi.

   Powiązania między danymi

   Data connections.

 16. Następnie w Edytorze ładowania danych zmieniamy ścieżkę katalogu w naszym skrypcie ładowania, tak aby odnosiła się ona do powiązania między danymi. Ścieżka musi zostać zmieniona, ponieważ skrypt, który został zaimportowany z QlikView zawiera ścieżkę do lokalnego katalogu w QlikView.

  Skrypt ładowania danych odnoszący się do katalogu lokalnego

  Data load script referring to local directory.

  W powyższym przykładzie zmieniamy:

  FROM [Data Sources\Country1.csv]

  na:

  FROM [lib://Data Sources (<user_id>)/Country1.csv]

  gdzie <user_id> jest wymagany do wykonania połączenia.

  Następnie dokonujemy zmiany dla wszystkich instrukcji Load w skrypcie.

 17. Możemy teraz załadować dane, klikając przycisk Załaduj dane. Okno postępu wskazuje, że nasze dane zostały załadowane.

  Postęp ładowania danych

  Population as alternative measure.