Przeskocz do zawartości głównej

Tworzenie

Tworzenie pierwszej aplikacji

Aplikacja stanowi centralny element w programie Qlik Sense. Do aplikacji ładowane są dane, a zawarte w aplikacji wizualizacje umożliwiają użytkownikom eksplorowanie tych danych. W tej sekcji opisano tworzenie podstawowej aplikacji z wykorzystaniem przykładowych danych.

Zarządzanie danymi

Dowiedz się, jak dodawać i przekształcać dane z różnych źródeł danych.

Tworzenie aplikacji i wizualizacji

Dowiedz się, jak tworzyć wizualizacje zapewniające optymalne prezentowanie danych.

Składnia skryptów i funkcje wykresów

Składnia wiersza poleceń aplikacji Qlik Sense i składnia skryptu są opisywane w tzw. notacji Backusa-Naura lub notacji BNF. Składnia wiersza poleceń aplikacji Qlik Sense i składnia skryptu są opisywane w tzw. notacji Backusa-Naura lub notacji BNF. Wyrażenia służą przetwarzaniu danych w aplikacji w celu osiągnięcia rezultatu widocznego na wizualizacji. W programie Qlik Sense istnieją dwa typy operatorów: unarne i binarne.

Omówienie składni skryptów Wyrażenia wizualizacji Operatory