Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Edytor wyrażeń

Edytor wyrażeń służy do tworzenia wyrażeń używanych do obliczeń na podstawie danych w aplikacji.

W celu otwarcia okna dialogowego Dodaj wyrażenie lub Edytuj wyrażenie należy kliknąć przycisk Otwórz edytor wyrażeń (Expression). Ten przycisk jest dostępny dla wielu opcji w panelu właściwości, a także podczas tworzenia wymiarów lub miar.

Więcej informacji zawierają tematy Korzystanie z edytora wyrażeń oraz Używanie wyrażeń w wizualizacjach.

Poniższa grafika przedstawia edytora wyrażeń z otwartą sekcją Pola, włączonymi opcjami Odrębne i Suma i wyrażeniem wstawionym do pola wyrażenia.

The Expression editor

A: Pole wyrażenia

W edytorze wyrażeń można wprowadzić wyrażenie, wpisując je do pola wyrażenia. Podczas wpisywania w wyrażeniu nazwy funkcji pojawia się podpowiedź, która zawiera informacje ułatwiające poprawne podanie funkcji, w tym nazwy i kwalifikatory argumentów.

InformacjaW etykiecie dla niektórych funkcji wykresu widoczny jest kwalifikator ALL. Użycie kwalifikatora ALL nie jest zalecane. Zamiast niego należy użyć wyrażenia zestawu {1}.

Więcej informacji zawiera temat Analiza zestawów.

B: Sekcja Pola

Wybierz pole z konkretnej tabeli i typowej funkcji agregacji, aby wygenerować niektóre typowe wyrażenia przeznaczone do wprowadzenia do edytora wyrażeń. Możesz również wybrać pola systemowe.

Więcej informacji o funkcjach agregacji zawierają tematy Podstawowe funkcje agregacji, Licznikowe funkcje agregacji i Statystyczne funkcje agregacji.

Więcej informacji o polach systemowych zawiera temat Pola systemowe

C: Klauzule i wyrażenia set

Niektóre funkcje agregacji mogą wymagać klauzuli distinct lub klauzuli total. Użyj pola wyboru dla każdej klauzuli, aby wstawić ją do funkcji agregacji. Każda klauzula może być używana niezależnie.

Użyj pola wyboru Wyrażenie set, aby wstawić bieżący wybór jako wyrażenie set do agregacji. Wstawiony bieżący wybór będzie zawsze oparty na stanie domyślnym. Jeśli wymagane jest utworzenie wyrażenia opartego na stanie alternatywnym, w zamian należy użyć sekcji Wyrażenia set.

Więcej informacji o wyrażeniach zestawów zawiera temat Modyfikatory zestawów.

Więcej informacji o stanach alternatywnych zawiera temat Korzystanie ze stanów alternatywnych na potrzeby analizy porównawczej.

D: Sekcja Funkcje

Wybierz funkcję z konkretnej kategorii, aby wstawić ją do edytora wyrażeń. Za pomocą funkcji można również wygenerować bardziej złożone wyrażenia. Niewielki szablon składni przedstawia sposób użycia każdej funkcji.

Więcej informacji zawiera temat Funkcje skryptów.

E: Sekcja wyrażeń set

Wybierz, czy chcesz wstawić bieżący wybór lub zakładkę jako wyrażenie set. Możesz również wybrać stan alternatywny (o ile jest dostępny), na którym bieżący wybór lub zakładka będzie oparta.

F: Sekcja Zmienne

Wybierz zmienne i wstaw je do swoich wyrażeń. Widoczna jest definicja i wartość każdej zmiennej, jeśli jest dostępna. Można również wybrać opcję umożliwiającą dołączanie zmiennych systemowych.

Więcej informacji zawiera temat Korzystanie ze zmiennych w wyrażeniach.

G: Podgląd rozszerzenia przez znak dolara

W wyrażeniach często używane są rozszerzenia przez znak dolara, które zawierają wyrażenia z wiodącym znakiem równości lub z wiodącymi zmiennymi. To wyrażenie jest rozszerzane, a jego wynik pojawia się w podglądzie. W ten sposób można sprawdzić, czy jakiekolwiek rozszerzenia przez znak dolara w wyrażeniu są poprawne.

Więcej informacji zawiera temat Rozszerzenia przez znak dolara.

Informacja Aby aktywować tryb pomoc, należy kliknąć przycisk Pomoc (Help). Po aktywacji wszystkie funkcje w edytorze wyrażeń działają jak hiperłącza. Kliknięcie funkcji powoduje otwarcie karty przeglądarki w odpowiedniej sekcji pomocy i zamknięcie trybu pomocy.
InformacjaPola Direct Discovery są widoczne na liście w edytorze wyrażeń bez specjalnych oznaczeń. Więcej informacji można znaleźć w temacie Uzyskiwanie dostępu do dużych zestawów danych za pomocą funkcji Direct Discovery.

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!