Przeskocz do zawartości głównej

Modyfikatory zestawów z operatorami zestawów

NA TEJ STRONIE

Modyfikatory zestawów z operatorami zestawów

Operatory zestawów służą do uwzględniania, wykluczania albo tworzenia części wspólnych zestawów danych. Łączą one różne metody definiowania zestawów elementów.

Operatory są takie same jak te używane do identyfikatorów zestawu.

Operatory
Operator Opis
+ Suma. Operacja dwuargumentowa zwracająca zestaw zawierający wszystkie rekordy lub elementy, które należą do któregokolwiek z dwóch zestawów wejściowych.
- Wykluczenie. Operacja dwuargumentowa zwracająca zestaw zawierający wszystkie rekordy lub elementy, które należą do pierwszego, a nie należą do drugiego z dwóch zestawów wejściowych. W przypadku użycia jako operator jednoargumentowy zwraca dopełnienie zestawu wejściowego.
* Część wspólna. Operacja dwuargumentowa zwracająca zestaw zawierający wszystkie rekordy lub elementy, które należą do obu zestawów wejściowych.
/ Różnica symetryczna (XOR). Operacja dwuargumentowa zwracająca zestaw zawierający wszystkie rekordy lub elementy, które należą do jednego, ale nie obu zestawów wejściowych.

Na przykład następujące dwa modyfikatory definiują ten sam zestaw wartości pól:

  • <Year = {1997, "20*"}>

  • <Year = {1997} + {"20*"}>

Oba wyrażenia wybierają rok 1997 i lata zaczynające się od 20. Innymi słowy jest to suma dwóch warunków.

Operatory zestawów umożliwiają również tworzenie bardziej złożonych definicji. Na przykład:

<Year = {1997, "20*"} - {2000}>

Wyrażenie to wybierze te same lata co powyżej, ale dodatkowo wykluczy rok 2000.

Więcej informacji zawiera temat Operatory zestawów.

Przykłady: Wyrażenia wykresu dla modyfikatorów zestawu z operatorami zestawu