Przeskocz do zawartości głównej
Wyświetlanie rozkładu danych w przedziałach za pomocą histogramu

NA TEJ STRONIE

Wyświetlanie rozkładu danych w przedziałach za pomocą histogramu

Niniejszy przykład pokazuje sposób tworzenia histogramu przedstawiającego rozkład danych w przedziałach, z użyciem przykładowych danych dotyczących pogody z Qlik DataMarket.

Histogram with the dimension Average of the 24 hourly temperature observations in degrees Celsius.

Zestaw danych

W tym przykładzie użyjemy danych pogodowych załadowanych ze źródła danych Weather for more than 2500 cities worldwide, które jest dostępne w Qlik DataMarket. Ten zestaw danych jest oparty na następujących selekcjach w Qlik DataMarket:

  • Location: Sweden > Gällivare Airport
  • Date: All time
  • Measurement: Average of the 24 hourly temperature observations in degrees Celsius

Ładowany zestaw danych zawiera średnie dzienne z wyników pomiarów temperatury na stacji pogodowej na północy Szwecji w latach od 2010 do 2017.

Wizualizacja

Dodamy histogram do arkusza, a pole Średnia z 24-godzinnych obserwacji temperatury w stopniach Celsjusza dodamy jako wymiar.

Wizualizacja ta automatycznie utworzy miarę częstotliwości i posortuje pomiary temperatury do szeregu słupków zgodnie z rozkładem częstotliwości.

Wielkość słupków możemy dostosować, aby uzyskać równe przedziały — w tym celu należy ustawić opcję Słupki na wartość Niestandardowe, a dla opcji Szerokość słupka (oś x) ustawić szerokość 5. Dzięki temu słupki zostaną ustawione z przedziałami co 5 stopni Celsjusza, w sposób przedstawiony poniżej:

Histogram with the dimension Average of the 24 hourly temperature observations in degrees Celsius.

Wnioski

Ten histogram przedstawia rozkład częstotliwości pomiarów temperatury. Aby zobaczyć więcej szczegółów na temat częstotliwości, można umieścić wskaźnik myszy nad słupkiem.

Widoczne jest, że w większość dni temperatura mieści się w zakresie od –5 do 15 stopni Celsjusza. Są dni, w których temperatura spada poniżej –30, ale jest ich niewiele.