Przeskocz do zawartości głównej
Tworzenie zmiennej

NA TEJ STRONIE

Tworzenie zmiennej

Zmienna w Qlik Sense to nazwana encja zawierająca wartość. Jeśli w wyrażeniu jest używana zmienna, wówczas jest zastępowana jej wartością lub definicją. Zmienne są definiowane z użyciem podglądu zmiennych albo w skrypcie przy użyciu edytora skryptu ładowania danych.

Nową zmienną można utworzyć z poziomu przeglądu zmiennych podczas edytowania arkusza w nieopublikowanej aplikacji.

 1. Podczas edycji arkusza kliknij Variables na pasku edycji, aby otworzyć przegląd zmiennych.

  Zostaje otwarte okno przeglądu zmiennych

 2. Kliknij polecenie Utwórz nową.

  Zostają wyświetlone następujące pola wejściowe dla zmiennej:

  • Nazwa (pole obowiązkowe)
  • Definicja
  • Opis
  • Znaczniki

  Naciśnij przycisk Esc lub kliknij ikonę Delete , jeśli chcesz anulować tworzenie nowej zmiennej. Jeśli wszystkie pola wejściowe są puste, proces tworzenia nowej zmiennej można również anulować przez kliknięcie poza sekcją nowej zmiennej w przeglądzie zmiennych albo przez kliknięcie poza oknem przeglądu zmiennych.

 3. Podaj nazwę zmiennej (obowiązkowe). Nazwa powinna zostać wybrana na podstawie następujących wskazówek:

  • Nie można zmieniać nazwy po utworzeniu zmiennej.
  • Należy użyć litery jako pierwszego znaku (zamiast cyfry albo symbolu).
  • Nie zaleca się nadawania zmiennej nazwy takiej samej, jaką ma pole lub funkcja w programie Qlik Sense.

   Więcej informacji zawiera temat Interpretacja nazw.

  • Niektóre znaki mają specjalne zastosowanie w wyrażeniach Qlik Sense, nie należy zatem w nazwach używać następujących znaków: $ ( ) [ ] "
  • Nazwa musi być niepowtarzalna. Nazwa zmiennej nie może być identyczna z nazwą zmiennej zarezerwowanej lub zmiennej systemowej. Zmienne takie nie są wyszczególnione w przeglądzie zmiennych, ale jeśli nie jest możliwe użycie określonej nazwy, nawet jeśli nie można znaleźć jej duplikatu w przeglądzie zmiennych, można założyć, że zmienna zarezerwowana lub zmienna systemowa taką samą nazwę już ma.

  • Długie nazwy nie są zalecane. Jeśli nazwa zmiennej jest zbyt długa, nazwa taka nie może być w pełni wyświetlona w przeglądzie zmiennych.
 4. Utwórz definicję zmiennej (opcjonalnie). Aby w tym celu otworzyć edytor wyrażeń, kliknij Expression.

  Więcej informacji zawiera temat Korzystanie z edytora wyrażeń.

  Example:  

  Ustaw wartość zmiennej na datę bieżącą definiowaną jako numer: 

  Num(Today())

 5. Podaj opis zmiennej (opcjonalnie).

 6. Dodaj znaczniki, wpisując je i kliknij przycisk Add tag lub naciśnij klawisz Enter (opcjonalnie).

 7. Zapisz zmienną, klikając Edit. Zmienną można zapisać przez kliknięcie poza sekcją nowej zmiennej w przeglądzie zmiennych albo przez kliknięcie poza oknem przeglądu zmiennych.

  Zmienna została dodana na górze listy i jest oznaczona jako Nowa.

Nowa zmienna została utworzona.