Przeskocz do zawartości głównej

FieldName — funkcja skryptu

Funkcja skryptu FieldName zwraca nazwę pola o określonym numerze w poprzednio załadowanej tabeli. Jeśli funkcja jest używana w instrukcji LOAD, nie może odwoływać się do tabeli, która jest już ładowana.

Syntax:  

FieldName(field_number ,table_name)

Arguments:  

Argumenty
Argument Opis
field_number Numer pola, do którego użytkownik chce się odwołać.
table_name Tabela zawierająca pole, do którego użytkownik chce się odwołać.

Example:  

LET a = FieldName(4,'tab1');