Przeskocz do zawartości głównej

Include

Zmienna Include/Must_Include określa plik, który zawiera tekst, jaki powinien zostać umieszczony w skrypcie i oceniony jako kod skryptu. Można przechowywać części kodu skryptu w oddzielnym pliku tekstowym i używać ich wielokrotnie w wielu aplikacjach. Jest to zmienna definiowana przez użytkownika.

InformacjaTa zmienna obsługuje tylko powiązania do danych w folderze w trybie standardowym.

Syntax:

$(Include=filename)

$(Must_Include=filename)

Istnieją dwie wersje zmiennej:

  • Include nie generuje błędu, jeśli nie można znaleźć pliku; nie pojawia się żadna informacja o niepowodzeniu.
  • Must_Include generuje błąd, jeśli nie można znaleźć pliku.

Jeśli ścieżka nie zostanie określona, nazwa pliku będzie określana względem katalogu roboczego aplikacji Qlik Sense. Można również określić bezwzględną ścieżkę do pliku albo ścieżkę do połączenia do folderu lib://. Przed znakiem równości ani za nim nie należy umieszczać znaku spacji.

InformacjaKonstrukcja set Include =filename nie ma zastosowania.

Examples:  

$(Include=abc.txt);

$(Must_Include=lib://DataFiles/abc.txt);