Przeskocz do zawartości głównej

Binary

Instrukcja binary służy do ładowania danych z dokumentu z innej aplikacji Qlik Sense lub QlikView, w tym danych dostępu do sekcji. Inne elementy aplikacji nie są uwzględnione, na przykład arkusze, narracje, wizualizacje, elementy główne ani zmienne.

Uwaga: W skrypcie może występować tylko jedna instrukcja binary. Instrukcja binary musi być pierwszą instrukcją skryptu, mimo że na początku skryptu zazwyczaj umieszczane są instrukcje SET.

Syntax:  

binary [path] filename

Arguments:  

Argumenty
Argument Opis
filename Nazwa pliku z uwzględnieniem rozszerzenia .qvw lub .qvf.
path

Ścieżka do pliku powinna być odniesieniem do połączenia do danych folderu. Jest to wymagane, jeśli plik nie został załadowany do katalogu roboczego programu Qlik Sense.

Katalog roboczy

Example: 'lib://Table Files/'

W dotychczasowym trybie tworzenia skryptów obsługiwane są również następujące formaty ścieżek:

  • bezwzględna

    Example: c:\data\

  • względna wobec aplikacji zawierającej tę linię skryptu.

    Example: data\

Ograniczenie dostępu do systemu plików

Limitations:  

Instrukcji binary nie można używać w celu ładowania danych z aplikacji w tym samym wdrożeniu programu Qlik Sense Enterprise, tworząc odwołanie do identyfikatora aplikacji. Dane można ładować tylko z pliku .qvf.