Przeskocz do zawartości głównej
Replace

NA TEJ STRONIE

Replace

Prefiks replace służy do upuszczania całej tabeli aplikacji Qlik Sense i zastępowania jej nową tabelą, która została załadowana lub wybrana.

InformacjaCzęściowe przeładowanie jest aktualnie obsługiwane tylko w przypadku użycia Qlik Engine JSON API.

Syntax:  

Replace [only](loadstatement |selectstatement |map...usingstatement)

 

Prefiks replace można dodać do każdej instrukcji LOAD, SELECT lub map...using w skrypcie. Działanie instrukcji replace LOAD/replace SELECT polega na usunięciu całej tabeli Qlik Sense o nazwie wygenerowanej przez instrukcję replace LOAD/replace SELECT i zastąpieniu jej nową tabelą zawierającą wynik instrukcji replace LOAD/replace SELECT. Rezultat jest taki sam niezależnie od tego, czy wykonywane jest częściowe czy pełne przeładowanie. W przypadku instrukcjireplace map...using mapowanie jest przeprowadzane również podczas częściowego wykonywania skryptu.

Arguments:  

Argumenty
Argument Opis
only Opcjonalny kwalifikator wskazujący, że instrukcja ma być ignorowana podczas normalnego (nieczęściowego) przeładowania.