Przeskocz do zawartości głównej

pick — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja pick zwraca n-te wyrażenie na liście.

Syntax:  

pick(n, expr1[ , expr2,...exprN])

Arguments:  

Argumenty
Argument Opis
n n jest liczbą całkowitą z zakresu od 1 do N.