Przeskocz do zawartości głównej

class — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja class przydziela pierwszy parametr do interwału klasy. Wynikiem jest wartość podwójna z a<=x<b jako wartością tekstową, gdzie argumenty a ib są górnym i dolnym limitami przedziału, oraz dolną granicą jako wartością liczbową.

Syntax:  

class(expression, interval [ , label [ , offset ]])

Arguments:  

Argumenty
Argument Opis
interval Liczba określająca szerokość przedziału.
label Dowolny ciąg znaków, który może zastąpić „x” w tekście wyniku.
offset Liczba, która może zostać użyta jako przesunięcie od domyślnego punktu początkowego klasyfikacji. Zazwyczaj domyślny punkt startowy wynosi 0.