Przeskocz do zawartości głównej

Otwieranie aplikacji w aplikacji Qlik Sense Mobile

Otwieraj aplikacje Qlik Sense w aplikacji mobilnej, gdy urządzenie działa online i dostępne jest połączenie z serwerem, albo offline w przypadku braku dostępu do serwera.

Niniejsza dokumentacja dotyczy również aplikacji Qlik Sense Mobile for BlackBerry. Qlik Sense Mobile for BlackBerry jest zintegrowaną z platformą BlackBerry Dynamics aplikacją Qlik Sense Mobile działającą w systemie iOS.

InformacjaAby połączyć się z Qlik Sense Enterprise wdrożeniem z Qlik Sense Mobile, użytkownicy muszą mieć przydzielony odpowiedni typ dostępu. Użytkownicy, którym przydzielono dostęp użytkownika lub licencję dostępową Professional albo Analyzer, mogą się połączyć. Użytkownicy z licencjami Analyzer Capacity lub dostępem do logowania nie mogą się połączyć. Dostęp anonimowy nie jest dozwolony.

Otwieranie aplikacji Qlik Sense po nawiązywaniu połączenia z serwerem

W celu otwarcia aplikacji online należy nawiązać połączenie z serwerem Qlik Sense Enterprise.

  • Stuknij ikonę aplikacji Qlik Sense. Zostanie otwarta wersja online aplikacji. Jeśli aplikacja została pobrana, wówczas aplikację można otworzyć online lub offline. Aplikacje, które zostały pobrane, są oznaczone znaczkiem downloaded.

Możesz również stuknąć ikonę More w aplikacji Qlik Sense, aby otworzyć okno szczegółów aplikacji, a następnie stuknąć kartę Online. Aby otworzyć aplikację, stuknij opcję Otwórz online.

Otwieranie aplikacji Qlik Sense bez połączenia z serwerem

Aplikacje, które zostały pobrane, można otwierać, nawet gdy połączenie z serwerem Qlik Sense Enterprise jest niedostępne. Aplikacje pobrane są oznaczone znaczkiem downloaded widocznym na ikonie aplikacji.

  • Stuknij ikonę aplikacji Qlik Sense. Zostanie otwarta wersja offline aplikacji.

Możesz również stuknąć ikonę More w aplikacji Qlik Sense, aby otworzyć okno szczegółów aplikacji, a następnie stuknąć kartę Offline. Aby otworzyć aplikację, stuknij opcję Otwórz offline.