Przeskocz do zawartości głównej
Przykład: Ręczne odtwarzanie zawartości QlikView w Qlik Sense

NA TEJ STRONIE

Przykład: Ręczne odtwarzanie zawartości QlikView w Qlik Sense

Niektóre wizualizacje i inne obiekty nie mogą być konwertowane za pomocą QlikView converter. W tym temacie znajduje się przykład, jak ręcznie odtworzyć część tej zawartości w Qlik Sense.

W tym przykładzie wykonujemy następujące czynności, aby odtworzyć dokument QlikView Customers.qvw w Qlik Sense.

 1. Konwersja niektórych obiektów w dokumencie QlikView o nazwie Customers.qvw za pomocą programu QlikView converter.
 2. Umieszczenie obiektów QlikView w aplikacji Qlik Sense.
 3. Ręczne odtworzenie obiektów QlikView, które nie zostały przekonwertowane w aplikacji Qlik Sense.

Customers zawiera cztery arkusze:

 • Main
 • Container object
 • Conditional show
 • Forecast
Arkusz Main w dokumencie Customers w QlikView

Main sheet in Customers.qvw

Arkusz Container object w dokumencie Customers w QlikView

Container object sheet in Customers.qvw

Arkusz Conditional show w dokumencie Customers w QlikView

Conditional show sheet in Customers.qvw

Arkusz Forecast w dokumencie Customers w QlikView

Forecast sheet in Customers.qvw

Dokument zawiera następujące obiekty, które konwerter skonwertuje lub które odtworzymy ręcznie w Qlik Sense:

 • Arkusz Main:
  • listy wartości (konwerter)
 • Arkusz Container object:
  • wizualizacje (konwerter)
  • kontener (ręcznie)
 • Arkusz Conditional show:
  • listy wartości (konwerter)
  • pole tabeli, które wykorzystuje funkcję wyświetlania warunkowego (ręcznie)
  • obiekty tekstowe (ręcznie)
 • Arkusz Forecast:
  • wykres (konwerter)
  • pole suwaka ze zmienną do wprowadzania przez użytkownika (ręcznie)

Wymagania

 • Dostęp do Dev Hub w Qlik Sense Enterprise on Windows.

Ograniczenia

 • Nie można używać programu QlikView converter do konwersji dokumentów, które zajmują na dysku więcej niż 500 MB. Aby zmniejszyć rozmiar dokumentu bez utraty zasobów, można zmniejszyć ilość danych w dokumencie lub zapisać dokument bez danych.

Odtworzenie dokumentu QlikView jako aplikacji Qlik Sense

W tym przykładzie wykonamy następujące operacje:

 1. Otwórz Dev Hub w Qlik Sense, a następnie wybierz QlikView converter.

  Więcej informacji zawiera temat QlikView converter (tylko w języku angielskim).

 2. Przeciągnięcie i upuszczenie dokumentu Customers.qvw do konwertera. Qlik Sense przetwarza dokument.

 3. Wybierz dokument Customers.qvw, a następnie Wybierz wszystkie obiekty w karcie Wizualizacje.

  Karta Wizualizacje w dokumencie Customers w narzędziu do konwersji

  Visualizations tab in Customers document in converter tool.

 4. Przejrzyj karty, a następnie kliknij przycisk Utwórz aplikację. Aplikacja Customers jest tworzona w hubie Qlik Sense. Obiekty są tworzone jako Elementy główne w panelu Zasoby. W oknie Zmienne można uzyskać i tworzyć nowe zmienne.

  Panel zasobów w Qlik Sense
  Assets panel in Qlik Sense.
 5. Otwórz aplikację Customers i utwórz nowy arkusz. Nazwij arkusz Main. Kliknij Elementy główne, a następnie przeciągnij poniższe tabele do arkusza:
  • Country
  • City
  • Customer
  • ProductName
  Ukończony arkusz Main w aplikacji Customers

  Completed Main sheet in Customers app.

  InformacjaWięcej szczegółowych informacji na temat tworzenia aplikacji Qlik Sense za pomocą QlikView converter, patrz Przykład: Przenoszenie zawartości QlikView do Qlik Sense za pomocą programu QlikView converter
 6. Utwórz nowy arkusz i nazwij go Container object.
 7. Odtwórz zachowanie z kontenera w QlikView.
  1. Kliknij Edytuj arkusz na arkuszu, a następnie kliknij Wykresy. Obiekt Kontener jest wymieniony na liście.

   Kontener na wykresach

   Container chart.

  2. Przeciągnij Kontener do arkusza.

   Kontener w arkuszu

   Container on sheet.

  3. Z Elementów głównych dodaj Sales by Country, Top 20 customers and # of orders oraz Sales By Category do kontenera. Po zakończeniu edycji możemy wyświetlić każdy z wykresów, klikając jego odpowiednie karty.

   Ukończony arkusz Container object

   Add content to container.

 8. Utwórz nowy arkusz i nazwij go Conditional show.
 9. Odtwórz zachowanie z pola tabeli w QlikView. Tabela jest wyświetlana, gdy funkcja warunkowego wyświetlania zwraca wartość True.
  1. Z Elementów głównych przeciągnij tabele Customer, OrderDate i OrderID do arkusza.
  2. Z Wykresów przeciągnij nową tabelę do arkusza, a następnie nazwij ją Conditional table.
  3. Dodaj ProductName do tabeli jako wymiar. Dodaj Quantity, Unit Price i Price do tabeli jako miary.

   Arkusz Conditional show

   Conditional show sheet.

  4. Kliknij Conditional table, kliknijDodatki w panelu Właściwości, a następnie kliknij Sposób obsługi danych.
  5. Wprowadź następujący Warunek obliczenia: Licznik (distinct OrderID)=1

   To jest to samo wyrażenie, które zostało użyte do określenia warunku wyświetlania w QlikView.

  6. Wprowadź Select one value in the OrderID table dla Wyświetlanego komunikatu.

   Zmodyfikuj Conditional table

   Modify Conditional table.

   Po zakończeniu edycji możemy wybrać wartość w tabeli OrderID, aby pokazać powiązane dane w Conditional table.

   Wybierz jedną wartość dla Order ID

   Modify Conditional table.

   Powiązane dane w Conditional table

   Associated data in Conditional table.

 10. Z Wykresów przeciągnij Tekst i grafikę do arkusza.

  Tekst i grafika na wykresach

  Text & image in Charts.

 11. Dodaj następujący tekst: Wybierz jedno zamówienie, aby wyświetlić szczegóły
 12. Z Wykresów przeciągnij KPI do arkusza.

  KPI na wykresach

  Conditional show sheet.

 13. W Danych w panelu Właściwości wpisz =Sum(Price) jako Wyrażenie dla miary oraz Total value of order dla Label.

  Skonfiguruj KPI

  Configure KPI.

  Dodatkowo ustaw Warunek obliczenia i Wyświetlany komunikat na te same wartości, co dla Conditional table.

  Po zakończeniu edycji możemy wybrać wartość w tabeli OrderID, aby pokazać powiązane dane w Conditional table oraz KPI.

  Wybierz jedną wartość dla Order ID

  Configure KPI.

  Ukończony arkusz Conditional show

  Conditional show sheet.

 14. Utwórz nowy arkusz i nazwij go Forecast.
 15. Odtwórz tabelę Next year forecast z QlikView.
  1. Z Wizualizacji w Elementach głównych przeciągnij Next year forecast do arkusza.

   Wizualizacja Next year forecast

   Next year forecast visualization.

  2. Kliknij wizualizację, a następnie Edytuj połączony element główny.

   Edytuj element główny

   Edit master item.

  3. W opcji Wygląd/Prezentacja w panelu Właściwości zmień widok ze Skumulowanego na Pogrupowany. W opcji Kolory i legenda ustaw Pokazuj legendę na Automatycznie.

   Prezentacja wykresu

   Chart presentation.

   Po zakończeniu edycji wygląd wizualizacji będzie podobny do tego z QlikView.

   Ukończona wizualizacja Next year forecast

   Completed Next year forecast visualization.

 16. Odtwórz pole suwaka z QlikView w arkuszu Forecast. Suwak wykorzystuje zmienną do wprowadzania danych przez użytkownika. Zmienna została skopiowana przez konwerter.
  1. Z Pakietu Qlik Dashboard w Obiektach niestandardowych przeciągnij Wprowadzanie zmiennych do arkusza.

   Wprowadzanie zmiennych w obiektach niestandardowych

   Variable input in Custom objects.

  2. W opcji Wygląd/Ogólne w panelu Właściwości wprowadź Change next year in % jako Tytuł.
  3. W opcji Zmienna wybierz zmienną Prognoza w Nazwie, a następnie wybierz Suwak w Pokaż jako.

  4. W opcji Wartości ustaw Min. na -10, Maks. na 25, a Krok na 5. Na koniec wybierz Etykietę suwaka.

   Skonfiguruj wprowadzanie zmiennych

   Variable input.

   Po zakończeniu edycji możemy użyć suwaka do zmiany prognozy.

   Ukończony arkusz Forecast

   Slider on forecast sheet.