Przeskocz do zawartości głównej

Przejście z QlikView do Qlik Sense

QlikView jest platformą Business Discovery, która zapewnia analizy ukierunkowane wszystkim użytkownikom biznesowym w organizacjach. Istotę QlikView stanowi opatentowany aparat asocjacyjny, który generuje nowe widoki danych w czasie rzeczywistym. QlikView kompresuje dane i przechowuje je w pamięci, gdzie są one bezpośrednio dostępne dla analizujących je użytkowników.

Qlik Sense to nasza nowoczesna platforma analizy danych. Choć jest ona zbudowana w oparciu o ten sam mechanizm oprogramowania co QlikView, wnosi mimo to znaczącą wartość dodaną, aby umożliwić każdemu w organizacji podejmowanie trafniejszych decyzji na co dzień. Qlik Sense pozwala na korzystanie z jednej wspólnej platformy dla wszystkich użytkowników – kierowników, decydentów oraz analityków.

Zawiera możliwości inteligencji rozszerzonej realizowane przez silnik Cognitive Engine Qlik, który potrafi sugerować wnioski i automatyzować przetwarzanie, jednocześnie rozumiejąc pytania w języku naturalnym. Qlik Sense jest zbudowany z wykorzystaniem prawdziwej architektury wielu chmur, co pozwala na wdrożenie dowolnej kombinacji SaaS, chmury lokalnej i chmury prywatnej.

Przechodząc z QlikView do Qlik Sense, wiele zasobów może być wykorzystanych ponownie. Możliwa jest także kontynuacja pracy w oparciu o istniejące inwestycje bez konieczności rozpoczynania od zera. W niektórych przypadkach należy skorzystać z możliwości dostępu do nowoczesnej platformy, aby spojrzeć na istniejące zasoby świeżym okiem i zdecydować, jak je zaadoptować, aby jak najlepiej wykorzystać nowe możliwości w Qlik Sense.

Więcej informacji zawiera temat: