Przeskocz do zawartości głównej

Wybieranie Qlik DataMarket wymiarów, miar i okresów

Zestawy danych Qlik DataMarket zawierają wymiary, miary i okresy.

Wymiary definiują kontekst danych (na przykład kraj, grupę wiekową lub płeć). Miary zawierają dane liczbowe dotyczące kontekstów określanych przez wymiary. Okresy określają lata lub inne okresy, dla których wyświetlane są miary.

Zestawy danych zawierają co najmniej jeden wymiar i co najmniej jedną miarę; każdy zestaw zawiera też wymiary okresu. Przed załadowaniem danych do aplikacji, należy wybrać co najmniej jeden wymiar i co najmniej jedną miarę oraz określić okres. Wybrane wymiary muszą zawierać dane. Jeśli dane są uporządkowane hierarchicznie, gałąź nadrzędna nie musi zawierać danych.

Więcej informacji zawiera temat Wybieranie danych hierarchicznych z usługi Qlik DataMarket.

Niektóre wymiary zawierają wiele reprezentacji danych. Przykład: lokalizacje geograficzne oznaczone przez nazwę kraju zawierają też zdefiniowane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną kody ISO krajów. Waluty zawierają ich nazwy, takie jak Pound sterling i Euro, a także kody ISO 4217:GBP i EUR. Dodatkowych wartości wymiarów nie można wybierać oddzielnie. Są one wyświetlane w opisie wymiaru.

Dane wybrane w celu załadowania widoku z dodatkowymi wartościami wyświetlanymi w opisie wymiaru.

Selected development indicators displayin one dimension with three levels.

Dodatkowe wartości są ładowane jako oddzielne pola.

Extra values in seperate fields.

W niektórych zestawach danych nie jest konieczne wybieranie miary, ponieważ takie zestawy danych zawierają tylko jedną miarę. Selekcje miar są wyświetlane tylko wówczas, gdy dostępne są co najmniej dwie miary do wyboru. Na przykład w przypadku zestawu danych US per capita personal income by state wyświetlane będzie tylko wymiar geograficzny i okres, ponieważ w zestawie tym dostępna jest tylko jedna miara — dochód osobisty na mieszkańca.

niektóre zestawy danych nie wymagają selekcji wymiarów. Na przykład w przypadku zestawu danych US federal interest rate i US consumer price index for urban consumers wymagane jest jedynie wybranie okresu, ponieważ w zestawie tym jest tylko jeden wymiar i jedna miara. W pierwszym przypadku miarą jest federalna stopa procentowa, a wymiarem — Stany Zjednoczone. W drugim przypadku miarą jest indeks cen konsumpcyjnych, a wymiarem — konsumenci z miast w Stanach Zjednoczonych.

Zestawy danych mogą zawierać tylko wymiary, które nie zawierają żadnych danych towarzyszących dla miar. Zestaw danych może zawierać na przykład tylko listę dyrektorów wykonawczych w firmie (CEO). W takich przypadkach wymiar jest wstępnie wybrany, ponieważ w tym wymiarze nie można dokonać żadnych selekcji.