Przeskocz do zawartości głównej

Wybieranie danych z Qlik DataMarket

Niektóre zestawy danych Qlik DataMarket zawierają wymiary obejmujące wartość pola agregacji.

Te wymiary reprezentują hierarchie i zawierają więcej niż jedno pole reprezentujące poziomy tej hierarchii. Pola w hierarchii mogą zawierać wartości puste. Liczby powiązane z tymi wartościami pustymi to agregaty liczb powiązanych z innymi wartościami w tym polu.

Na przykład zestaw danych World population by country zawiera wymiar Sex. Zawiera on wartości Female i Male z podzbioru pól. Gdy wymiar Sex zostanie przesłany do Qlik Sense, wówczas zawiera trzy wartości: Female, Male oraz wartość pustą dla wartości pola agregacji.

Wykres słupkowy z wymiarem Sex. Łączna liczba mężczyzn (Male) i kobiet (Female) w Argentynie są wyświetlane jako osobne słupki, a towarzyszy im słupek bez nazwy dla zagregowanej łącznej liczby.

Data market chart

W przykładzie przedstawionym na ilustracji wartość pola agregacji zawiera sumę wartości Female oraz Male.

Pole wartości pustej jest dołączane za każdym razem, gdy uwzględnione są wszystkie wartości pól podzbioru wymiaru. Sumy powiązane z wartościami pola agregacji są obecne w danych i mogą spowodować podwójne zliczanie, jeśli zostaną uwzględnione podczas obliczania agregacji z danych.

W zależności od użytych wizualizacji można wykluczyć wartości pola agregacji. Przykład:

  • Ustaw wartość pustą na null, używając karty profilowania danych Ustaw wartości Null w Menedżerze danych i wyklucz wartość null z wymiaru, czyszcząc pole Uwzględnij wartości NULL w sekcji Wymiar obszaru Właściwości.
  • Użyj wyrażenia, aby ograniczyć uwzględniane wartości wymiaru, a następnie wyczyść pole Uwzględnij wartości NULL w sekcji Wymiar obszaru Właściwości. Na przykład można użyć wyrażenia =if(match(Sex,'Female','Male'),Sex), aby wykluczyć wartość pola agregacji z wymiaru Sex.
  • Użyj wyrażeń analizy zestawów, aby wykluczyć z miary liczby agregacji wartości pustej.
Uwaga: Podczas pracy z zestawami danych, takimi jak World population by country, które zawierają wiele pól z danymi zagregowanymi, należy się upewnić, że tabele z takimi polami nie są skojarzone bezpośrednio. Jeśli są skojarzone bezpośrednio, wówczas bardzo możliwe jest, że będą tworzyć odwołanie cykliczne.

Więcej informacji zawiera temat Rozpoznawanie i naprawianie odwołań cyklicznych.