Przeskocz do zawartości głównej

Wyszukiwanie w Qlik DataMarket

Funkcja wyszukiwania w Qlik DataMarket ułatwia znalezienie potrzebnych danych przez wyszukiwanie określonych terminów lub wyrażeń zamiast przeglądania pakietów i zestawów danych.

Wpisane terminy lub wyrażenia są wyszukiwane w nazwach i opisach pakietów, kategorii i zestawów danych DataMarket w wartościach znajdujących się w zestawach danych.

Przykład: po wyszukaniu terminu europe wyświetlona zostanie lista zawierająca w pierwszej kolejności wszystkie zestawy danych, w których tytule pojawia się słowo Europe. Po nich wyświetlone będą zestawy danych oznaczone etykietą zawierającą ten termin. W przypadku terminu europe jednym ze znalezionych zestawów danych jest zestaw Selected development indicators — wyszukiwany termin zawarty jest w wymiarze Geographical area tego zestawu danych: Europe & Central Asia.

Podczas wyszukiwania w DataMarket znajdowane są podane terminy lub wyrażenia w dosłownym brzmieniu, a także związane z nimi terminy i synonimy. Terminy wpisane w liczbie pojedynczej są również wyszukiwane w liczbie mnogiej. Przykład: terminy currency i index brzmią w liczbie mnogiej currencies i indices — podczas wyszukiwania znajdowane są jednocześnie formy w liczbie pojedynczej i mnogiej.

Funkcja wyszukiwania umożliwia również znajdowanie wyników na podstawie rdzenia danego słowa lub podstawowej formy terminu. Przykład: podczas wyszukiwania terminu production znajdowany jest także rdzeń tego słowa: product.

InformacjaW DataMarket nie można wyszukiwać fragmentów terminów. Przykład: nie można znaleźć ciągu „prod”, chociaż jest on częścią terminów product i production, znajdowanych na przykład w określeniach, takich jak Gross Domestic Product.

Qlik DataMarket zawiera też indeks synonimów, dzięki czemu można znaleźć wiele danych, nie używając dokładnego terminu znajdującego się w nazwie lub opisie zbioru danych albo w polach danych. Przykład: zestawy danych, w których wykorzystywany jest wymiar Sex (ang. płeć), są także znajdowane po podaniu terminu gender. Funkcja wyszukiwania DataMarket zawiera ponad 200 zestawów synonimów. Przykłady synonimów to:

  • earnings, income
  • GBP, pound
  • health care, healthcare
  • labor, labour
  • salary, wages, pay, earnings

Na początku listy są wyświetlane najbardziej trafne wyniki wyszukiwania. Trafność jest ustalana na podstawie lokalizacji odnalezionego odpowiednika wyszukiwanego terminu. Terminy odnalezione w nazwach lub opisach zestawów danych mają wyższy priorytet niż terminy odnalezione w wartościach zestawów danych.

Gdy wprowadzono wiele wyszukiwanych terminów, wyniki nie zawsze zawierają odpowiedniki wszystkich terminów. Jeżeli zostanie odnaleziony odpowiednik tylko jednego z terminów, wpis zawierający ten termin jest zwracany jako jeden z wyników wyszukiwania. Wpisy zawierające odpowiedniki większej liczby wprowadzonych wyszukiwanych terminów mają jednak wyższy priorytet.

Podczas wyszukiwania wyświetlanych jest tylko 50 początkowych wyników wyszukiwania.

Aby uściślić wyszukiwanie, można wykluczyć terminy, umieszczając myślnik przed nimi podczas wpisywania. Na przykład można wyszukiwać „US”, ale wykluczyć unemployment, umieszczając myślnik przed wyszukiwanym terminem „-unemployment”.