Przeskocz do zawartości głównej

Tworzenie asocjacji w Qlik DataMarket

Podczas ładowania danych z zestawu danych Qlik DataMarket są one przydzielane do wielu indywidualnych tabel. Asocjacja tych tabel odbywa się za pomocą wygenerowanych pól klucza.

Miary i okresy z zestawu danych są konsolidowane w ramach jednej tabeli, której przypisywana jest nazwa wspomnianego zestawu danych. Pola wymiarów są przydzielane do poszczególnych tabel. Na przykład zestaw danych 3x3 currency exchange rates jest ładowany jako trzy tabele:

Three tables associated by generated key fields.

Po załadowaniu niektórych wymiarów pojawiają się dodatkowe pola. W polach tych znajdują się dodatkowe reprezentacje wymiarów. W zestawie danych 3x3 currency exchange rates waluty są umieszczone na liście według reprezentacji iso4217. Na przykład:

Waluty
Waluta bazowa Euro
Waluta bazowa (według iso4217) EUR
Waluta oferty Dolar amerykański
Waluta oferty (według iso4217) USD

Zestawy danych o ludności według krajów i regionów oferują dodatkowe reprezentacje wymiarów dla nazw regionów (m.in. według kodów ISO 3166).

Tworzenie asocjacji między wieloma tabelami z zestawu danych

Asocjacja wszystkich tabel z jednego zestawu danych powinna być dokonywana za pośrednictwem tabeli miar. Po załadowaniu zestawu danych za pomocą polecenia Dodaj dane asocjacje są dokonywane automatycznie za pomocą wygenerowanych pól klucza. Na poniższym modelu danych pokazano zestaw danych US population by state, race, sex and age. Asocjacja tabeli wymiarów (Age, Sex, Location i Race) została dokonana za pośrednictwem tabeli miar noszącej nazwę zestawu danych.

Wspomniane asocjacje pozwalają na interpretację relacji między wymiarami i miarami, które są istotne w wizualizacjach. Jeśli na przykład przedsiębiorstwo chce użyć danych o ludności US w celu zestawienia swojej sprzedaży z grupami wiekowymi w różnych stanach US, asocjacja wymiarów Age i Location musi być dokonana za pośrednictwem tabeli miar, aby pobrać liczbę ludności w każdej tej grupie w różnych stanach.

Jeśli zestawy danych mają wiele tabel wymiarów, często można wówczas dokonać dodatkowych asocjacji. Na przykład pola agregacji zazwyczaj mają tę samą wartość („Total”), która sugeruje możliwość asocjacji. Asocjacje takie nie są jednak przydatne i mogą skutkować pojawieniem się odwołań cyklicznych.

Więcej informacji zawiera temat Rozpoznawanie i naprawianie odwołań cyklicznych.

Struktura wielotabelowa poprawia efektywność ładowania danych i może ułatwić dokonywanie ich asocjacji.

Konwertowanie jednotabelowych zestawów danych do wielu tabel

Przed wydaniem programu Qlik Sense 3.0 zestawy danych DataMarket były ładowane jako pojedyncze tabele. W programie Qlik Sense 3.0 funkcja ta pozostaje bez zmian i wszystkie wizualizacje korzystające z takich pojedynczych tabel nadal działają jak dotychczas. Takie pojedyncze tabele można zamienić na wiele tabel, przy czym wizualizacje będą również działać jak dotychczas. Dzięki wspomnianej konwersji uzyskuje się efektywność płynącą z możliwości skorzystania z wielu tabel.

 1. Otwórz Menedżera danych.
 2. Usuń tabelę zawierającą zestaw danych DataMarket, który chcesz skonwertować do wielu tabel.

  Tabeli zostaje przypisany status Oczekuje na usunięcie.

 3. Kliknij ikonę Add, aby dodać dane.
 4. Wybierz Qlik DataMarket.
 5. Wybierz zestaw danych odpowiadający usuniętej tabeli.

  Po otwarciu strony Wybierz dane do załadowania wyświetlona zostaje dokonana wcześniej selekcja. Nie należy zmieniać tych selekcji, chyba że planuje się również zmienić wizualizacje, które korzystają ze wspomnianego zestawu danych. W przypadku zmiany tych selekcji istniejące wizualizacje, które korzystają z takiego zestawu danych, mogą przestać działać.

 6. Kliknij ikonę More obok przycisku Dodaj dane, a następnie wyłącz profilowanie danych.

 7. Kliknij polecenie Dodaj dane.

  Zestaw danych jest ładowany do wielu tabel, a pojedyncza tabela jest usuwana.

Należy sprawdzić wizualizacje, które korzystają z zestawu danych skonwertowanego do wielu tabel. Wizualizacje te powinny działać w sposób pierwotnie przewidziany, chyba że zmieniono selekcje danych (przez dodanie albo usunięcie niektórych selekcji dokonanych podczas poprzedniego ładowania danych).