Przeskocz do zawartości głównej

Zarządzanie danymi

Zarządzanie danymi w aplikacjach za pomocą Menedżera danych

Dane można dodawać ze źródeł danych bez konieczności uczenia się języka skryptów. Można tutaj edytować selekcje danych i uzyskać pomoc dotyczącą tworzenia asocjacji danych w używanym modelu danych.

Łączenie ze źródłami danych

Połączenia do danych pozwalają na zapisywanie skrótów do często używanych źródeł danych. Program Qlik Sense zawiera łączniki umożliwiające dostęp do wielu typów źródeł danych, takich jak bazy danych, pliki CSV, arkusze kalkulacyjne Microsoft Excel, źródła internetowe, interfejs REST API, Salesforce.com i SAP. Wiele łączników do takich źródeł danych jest już wbudowanych w program Qlik Sense, a inne można dodać osobno.

Ładowanie danych przy użyciu skryptu ładowania danych

Za pomocą języka skryptów ładowania danych w programie Qlik Sense można utworzyć model danych w ramach procesów ETL (Extract, Transform & Load). Zaawansowany język skryptowy umożliwia wykonywanie złożonych przekształceń i tworzenie skalowalnego modelu danych.

Wyświetlanie i przekształcanie modelu danych

Przeglądarka modelu danych zapewnia przegląd struktury danych aplikacji. Można obejrzeć w niej szczegółowe metadane dotyczące tabel i pól. W przeglądarce modelu danych widoczny jest też podgląd danych w poszczególnych tabelach i polach. Dodatkowo można na bieżąco tworzyć nowe wymiary i miary.

Najlepsze praktyki w zakresie modelowania danych

Istnieją różne sposoby ładowania danych do aplikacji Qlik Sense w zależności od struktury danych i docelowego modelu danych.

Dostosowywanie modeli logicznych do Insight Advisor

Dostosuj model logiczny aplikacji, aby udoskonalić wyniki Wniosków.

Rozwiązywanie problemów — ładowanie danych

W tej sekcji opisano problemy, jakie mogą występować podczas ładowania i modelowania danych w Qlik Sense.