Przeskocz do zawartości głównej

Dodawanie danych z pliku Qlik DataMarket

Qlik DataMarket oferuje szeroki zestaw aktualnych i gotowych do użycia danych ze źródeł zewnętrznych dostępnych bezpośrednio z programu Qlik Sense. Qlik DataMarket zapewnia dostęp do bieżących i historycznych danych meteorologicznych, demograficznych, biznesowych, gospodarczych, społecznych i finansowych (kursy wymiany walut).

Qlik DataMarket udostępnia też zestawy danych z bazy danychEurostat w tym Database by themes, Tables by themes, Tables on EU policy oraz Cross cutting topics.

Po dodaniu danych z Qlik DataMarket wybiera się kategorie, a następnie filtruje pola danych dostępne w tych kategoriach. Kategorie programu DataMarket zawierają bardzo duże ilości danych. Filtrowanie pozwala zatem wydzielić podzbiory danych i zmniejszyć ilość ładowanych danych.

Część danych z programu Qlik DataMarket jest dostępna bezpłatnie. Pakiety danych oznaczone jako Premium są dostępne po uiszczeniu opłaty subskrypcyjnej.

Przed skorzystaniem z danych Qlik DataMarket należy zaakceptować postanowienia dotyczące tego korzystania. Ponadto w przypadku zakupu licencji na pakiety danych Premium należy podać poświadczenia dostępu, aby móc korzystać z danych z tych pakietów. Po podaniu poświadczeń dostępu dane Premium otrzymują etykietę Licencjonowane.

Jeśli warunki zostaną zaakceptowane, ale nie zostanie wprowadzona licencja na żaden z pakiet danych Premium, wówczas obok pakietów premium będzie dostępny przycisk Kup, który umożliwia zakup licencji. Przycisk Kup zastępuje etykietę Premium.

InformacjaNie ma potrzeby akceptowania postanowień programu Qlik DataMarket w przypadku korzystania z programu Qlik Sense Desktop. Poświadczenia dostępu również nie są wymagane, ponieważ zestawy danych Premium nie są udostępniane przez Qlik Sense Desktop.

Więcej informacji o aktywowaniu licencji zawiera temat Aktywacja licencji na Qlik DataMarket.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz swoją aplikację.
 2. Otwórz Menedżera danych i kliknij ikonę Add. Możesz również kliknąć opcję Dodaj danemenu .
 3. Kliknij Qlik DataMarket, aby wyświetlić pakiety Qlik DataMarket.

  OstrzeżenieInterfejs użytkownika DataMarket może być blokowany przez rozszerzenia przeglądarek, takie jak Privacy Badger, które blokują reklamy i poprawiają ochronę prywatności. Dochodzi do tego, dy rozszerzenie pomyli komunikację DataMarket ze śledzeniem użytkownika przez inną firmę. Jeśli taka sytuacja wystąpi, można uzyskać dostęp do DataMarket, wykluczając witrynę Qlik Sense z listy blokowanych stron w rozszerzeniu przeglądarki, które blokuje DataMarket.
 4. Wybierz pakiet danych

  Możesz wybrać pakiet danych z listy (np. Essentials Free lub Financial Reports) albo wyszukać określone typy danych. Aby wyszukać dane w programie Qlik DataMarket, wybierz opcję Wyszukiwanie w DataMarket na górze listy pakietów danych albo wpisz termin lub wyrażenie w polu tekstowym wyszukiwania w obszarze Wybierz zestaw danych.

  Więcej informacji zawiera temat Wyszukiwanie w Qlik DataMarket.

 5. Wybierz zestaw danych w obszarze Wybierz zestaw danych.

  W zależności od wybranego pakietu DataMarket może być potrzebne wybranie kilku subkategorii w pakiecie, aby uzyskać dostęp do poszczególnych zestawów danych. Zestawy danych wyróżnia ikona Info obok opisu zestawu danych. Kliknięcie ikony Info powoduje wyświetlenie metadanych zestawu danych.

  Wybranie zestawu danych sprawia, że nawiązane zostaje połączenie do tego konkretnego zbioru danych.

 6. Wybierz co najmniej jeden filtr z każdego wymiaru, miary i okresu w obszarze Wybierz dane do załadowania.

  W panelu po lewej stronie wyszczególniono wymiary, miary i okresy. Po kliknięciu tam wymiaru, miary lub okresu ich wartości zostaną wyświetlone w panelu po prawej stronie.

  U dołu lewej kolumny znajduje się wskaźnik rozmiaru danych ładowanych, który przedstawia w przybliżeniu liczbę komórek, do których zostaną załadowane aktualnie wybrane pola. Wskaźnik ma kolor zielony, gdy liczba jest mała, i staje się żółty po zwiększeniu liczby do rozmiaru, który mógłby zauważalnie wydłużyć czas ładowania. Wskaźnik stanie się czerwony, jeśli ilość danych jest tak duża, że ich ładowanie mogłoby się zakończyć niepowodzeniem.

  Aby dowiedzieć się więcej o wymiarach, miarach i okresach w programie Qlik DataMarket, zapoznaj się z tematem Wybieranie Qlik DataMarket wymiarów, miar i okresów.

  Więcej informacji o danych hierarchicznych w programie Qlik DataMarket zawiera temat Wybieranie danych hierarchicznych z usługi Qlik DataMarket.

 7. Kliknij polecenie Dodaj dane, aby otworzyć dane w widoku Asocjacje w menedżerze danych. Umożliwi to dodawanie źródeł danych, przekształcanie danych i tworzenie asocjacji tabel w Menedżerze danych.

  Kliknięcie polecenia Dodaj dane powoduje domyślnie włączenie profilowania danych. Funkcja profilowania danych:

  • Rekomenduje asocjacje danych.
  • Automatycznie kwalifikuje pola wspólne między tabelami. To powoduje dodanie unikalnego prefiksu opartego na nazwie tabeli.
  • Mapuje pola daty i godziny do autoCalendar.

  Asocjacje między tabelami na podstawie nazw pól wspólnych nie są tworzone automatycznie. Asocjacje między tabelami można utworzyć w widoku Asocjacje.

  WskazówkaAby ładować dane bezpośrednio do aplikacji, kliknij ikonę More i wyłącz profilowanie danych. To spowoduje również przeładowanie wszystkich istniejących danych ze źródeł danych w momencie dodania danych. Asocjacje między tabelami zostaną utworzone automatycznie na podstawie nazw pól wspólnych. Pola daty i czasu nie zostaną utworzone.
 8. Więcej informacji zawiera temat Łączenie ze źródłami danych.

 9. Po zakończeniu przygotowywania danych kliknij polecenie Ładuj dane. W razie wykrycia poważnych problemów należy je rozwiązać w Menedżerze danych przed załadowaniem danych do aplikacji.

  Więcej informacji zawiera temat Rozwiązywanie problemów — ładowanie danych.