Przeskocz do zawartości głównej

Tworzenie

Składnia skryptów i funkcje wykresów

Składnia wiersza poleceń aplikacji Qlik Sense i składnia skryptu są opisywane w tzw. notacji Backusa-Naura lub notacji BNF. Składnia wiersza poleceń aplikacji Qlik Sense i składnia skryptu są opisywane w tzw. notacji Backusa-Naura lub notacji BNF. Wyrażenia służą przetwarzaniu danych w aplikacji w celu osiągnięcia rezultatu widocznego na wizualizacji. W programie Qlik Sense istnieją dwa typy operatorów: unarne i binarne.

Składnia skryptów Wyrażenia wizualizacji Operatory