Przeskocz do zawartości głównej
Eksplorowanie aplikacji z użyciem Insight Advisor Chat

NA TEJ STRONIE

Eksplorowanie aplikacji z użyciem Insight Advisor Chat

Insight Advisor Chat to interfejs oparty na czacie służący do analityki konwersacyjnej. Insight Advisor Chat umożliwia wyszukiwanie wniosków w dowolnej aplikacji, do której masz dostęp.

Insight Advisor Chat jest dostępne za pomocą licencji Insight Advisor Chat lub Qlik Insight Bot. Dostęp do Insight Advisor Chat można uzyskać, klikając Zapytaj wnioski w Qlik Sense hubie. Insight Advisor Chat jest dostępny także za pośrednictwem programów Slack i Microsoft Teams.

Informacja

Dostęp programów Slack i Microsoft Teams do Insight Advisor Chat musi zostać skonfigurowany przez administratora. Więcej informacji zawiera temat Konfigurowanie czatu Wniosków dla kanałów zewnętrznych (tylko w języku angielskim).

Kiedy wprowadzisz zapytanie wyszukiwania, na przykład jaka jest moja obecna sprzedaż, Insight Advisor Chat zwróci aplikacje, które zawierają odpowiednie wyniki. Można wybrać aplikację, a Insight Advisor Chat utworzą wizualizacje, korzystając z tej aplikacji. Można zadawać dodatkowe pytania, na przykład w Niemczechlub za rok 2019, a Insight Advisor Chat dostarczy nowe wyniki.

Informacja

W celu uzyskania pomocy wprowadź help.

Aby wyświetlić i wybrać spośród dostępnych opcji, kliknij Aplikacje, Wymiary bądź Miary lub wprowadź Pokaż aplikacje, Pokaż wymiary lub Pokaż miary.

Wyszukiwania można wprowadzać, a jeżeli funkcja przekształcania głosu na tekst przeglądarki jest obsługiwana w Insight Advisor, można kliknąć ikonę mikrofonu. Aby wyświetlić aplikacje, wymiary lub miary, kliknij odpowiedni przycisk. Można kliknąć przycisk Zbadaj to dokładniej, aby wyświetlić wizualizację w Insight Advisor w aplikacji źródłowej.

Aby aplikacje pojawiły się w Insight Advisor Chat, należy je włączyć dla wniosków. Więcej informacji można znaleźć w temacie Włączanie Wniosków w hubie.

Używanie języka naturalnego w wyszukiwaniach

Wyszukiwania w języku naturalnym muszą odwoływać się do nazw pól lub synonimów nazw pól z modelu danych aplikacji. Można wyświetlić dostępne aplikacje, wprowadzając Pokaż aplikację. Możesz wyświetlić dostępne wymiary i miary, wpisując pokaż wymiary i pokaż miary. Kliknięcie wymiaru powoduje wyświetlenie pierwszych 10 wartości tego wymiaru. Kliknięcie miary powoduje zastosowanie tej miary.

Zapytania w języku naturalnym obsługują trzy rodzaje filtrów:

 • Czas: jednostka czasu lub daty. Na przykład Show me 2019 Sales.
 • Kategoria: wartość z jednego z wymiarów. Na przykład Show me Sales by Product for Sweden.
 • Miara: wartość lub wartości z miary. Na przykład Show me Sales for Sweden by Product under 1K.

Zapytania wyszukiwania można formułować w taki sposób, aby stanowiły fakty, porównania i oceny. Fakty to instrukcje, takie jak What are my sales lub Show expenses over time for 2019. Aby poprosić o porównanie, możesz dodać do zapytania vs lub compare. Na przykład Compare sales to expenses over time. Można żądać ocen, dodając przymiotnik „najlepszy” do zapytania. Przykładowo: Pokaż mi 10 najlepszych produktów wg sprzedaży w 2020 roku.

Ograniczenia

Insight Advisor Chat ma następujące ograniczenia:

 • Dla zapytań w języku naturalnym aplikacja Insight Advisor Chat obsługuje język angielski.

 • Insight Advisor obsługuje funkcję przekształcania głosu na tekst przeglądarki Google Chrome do zadawania pytań. Podczas korzystania z funkcji przekształcania głosu na tekst do zadawania zapytań w języku naturalnym język Insight Advisor powinien być zgodny z językiem używanym w danych.

  Urządzenia iOS nie obsługują funkcji Google Chrome przekształcania głosu na tekst.

 • Insight Advisor Chat wyświetla aplikacje włączone dla czatu w hubie, do których możesz uzyskać dostęp. Musisz mieć uprawnienia do wyświetlania tych aplikacji, aby można było wyświetlać wizualizacje z tych aplikacji.
 • Nowe elementy główne dodane do aplikacji nie są dostępne w Insight Advisor Chat do czasu przeładowania aplikacji.
 • Insight Advisor Chat nie jest obsługiwany przez Qlik Sense Desktop.
 • Zapytania przy użyciu funkcji przekształcania głosu na tekst nie są obsługiwane w Slack ani Microsoft Teams.
 • Slack i Microsoft Teams nie zawierają przycisków dla Aplikacji, Wymiarów ani Miar.
 • Insight Advisor tylko pozwala użytkownikom wybierać elementy główne w ich zapytaniach w publikowanych aplikacjach. Jednakże Insight Advisor Chat może używać pól z publikowanych aplikacji. Jeśli przejdziesz do Insight Advisor, korzystając z opcji Zbadaj to dokładniej, Twoje wyszukiwanie może być niedostępne.