Przeskocz do zawartości głównej

Stosowanie języka naturalnego z Insight Advisor

Insight Advisor obsługuje wyszukiwania w języku naturalnym, takie jak Pokaż mi spis produktów dla Japonii poniżej 2500.

Zapytania w języku naturalnym obsługują trzy rodzaje filtrów:

  • Czas: jednostka czasu lub daty. Na przykład Show me 2019 Sales.
  • Kategoria: wartość z jednego z wymiarów. Na przykład Show me Sales by Product for Sweden.
  • Miara: wartość lub wartości z miary. Na przykład Show me Sales for Sweden by Product under 1K.

Można wyszukiwać fakty, porównania i oceny. Fakty to instrukcje, takie jak What are my sales lub Show expenses over time for 2019. Aby poprosić o porównanie, możesz dodać do zapytania vs lub compare. Na przykład Compare sales to expenses over time. Można żądać ocen, dodając przymiotnik „najlepszy” do zapytania. Przykładowo: Pokaż mi 10 najlepszych produktów wg sprzedaży w 2020 roku.

InformacjaQlik Sense dla zapytań w języku naturalnym obsługuje język angielski.

Wyszukiwania w języku naturalnym muszą odwoływać się do nazw pól i wartości w używanym modelu danych. Elementy główne można oznaczać także znacznikami z synonimami, używając znaczników na elementach głównych. W znacznikach synonimów należy używać formatu alt:<termin>. Aby użyć słowa „miejscowości” jako synonimu, należy oznaczyć element główny alt:cities. Więcej informacji zawiera temat Oznaczanie elementów głównych znacznikami.

Aby uzyskać więcej informacji o zapytaniach w języku naturalnym, zobacz Funkcje zapytań w języku naturalnym w Qlik Sense.