Przeskocz do zawartości głównej
RangeMode — funkcja skryptu i funkcja wykresu

NA TEJ STRONIE

RangeMode — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja RangeMode() zwraca wartość najczęściej występującą w wyrażeniu lub polu (wartość modalną).

Syntax:  

RangeMode(first_expr {, Expression})

Return data type: numeric

Arguments:  

Argumenty tej funkcji mogą zawierać funkcje międzywierszowe, które same zwracają listę wartości.

Argumenty
ArgumentOpisu
first_exprWyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.
ExpressionOpcjonalne wyrażenia lub pola zawierające mierzony zakres danych.

Limitations:  

Jeśli z najwyższą częstością występuje więcej niż jedna wartość, wówczas zwracana jest wartość NULL.

Examples and results:  

Przykłady funkcji
Przykłady Wyniki
RangeMode (1,2,9,2,4)

Zwraca wartość 2

RangeMode ('a',4,'a',4)

Zwraca wartość NULL

RangeMode (null( ))

Zwraca wartość NULL

Example:  

Dodaj skrypt przykładowy do aplikacji i uruchom ją. Następnie dodaj do arkusza w swojej aplikacji co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

RangeTab3:

LOAD recno() as RangeID, RangeMode(Field1,Field2,Field3) as MyRangeMode INLINE [

Field1, Field2, Field3

10,5,6

2,3,7

8,2,8

18,11,9

5,5,9

9,4,2

];

Tabela docelowa przedstawia zwrócone wartości funkcjiMyRangeMode dla każdego z rekordów w tabeli.

Tabela wynikowa
RangeID MyRangMode
1 -
2 -
3 8
4 -
5 5
6 -

Przykład z wyrażeniem:

RangeMode (Above(MyField,0,3))

Zwraca najczęściej występującą wartość z trzech wyników funkcji MyField dla bieżącego wiersza oraz dwóch wierszy powyżej niego. Jeśli trzeci argument ma wartość 3, funkcja Above() zwraca trzy wartości (o ile istnieje wystarczająca liczba wierszy powyżej), które stanowią dane wejściowe dla funkcji RangeMode().

Dane zastosowane w przykładzie:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

2

8

18

5

9

] ;

WskazówkaAby przykład działał zgodnie z oczekiwaniami, wyłącz sortowanie pola MyField.
Dane przykładowe
MyField RangeMode(Above(MyField,0,3))
10 Zwraca wartość 10, ponieważ nie ma wierszy powyżej, zatem ta wartość pojedyncza jest wartością najczęściej występującą.
2 -
8 -
18 -
5 -
9 -