Przeskocz do zawartości głównej
Co nowego w Qlik Sense November 2020?

NA TEJ STRONIE

Co nowego w Qlik Sense November 2020?

Analityka rozszerzona

Logika biznesowa

Rozbudowana warstwa logiki biznesowej zapewnia możliwość tworzenia reguł biznesowych i metadanych do dostosowywania i kierowania zachowaniem Wniosków podczas generowania wniosków i konwersacji z użytkownikami. Obejmuje to możliwość logicznego grupowania pól, klasyfikowania danych, określania zachowań domyślnych, definiowania preferowanych relacji i nie tylko. Przetwarzanie języka naturalnego także może dostać dostosowane, włączając w to definiowanie reguł słownictwa i synonimów na rzecz bardziej naturalnej interakcji.

Dostosowywanie Wniosków za pomocą logiki biznesowej

Definiowanie pól i grup

Ustawianie zakresu modelu logicznego za pomocą pakietów

Tworzenie analizy z drążeniem i z hierarchiami

Stosowanie zachowań w modelach logicznych

Tworzenie słownictwa dla Insight Advisor

Algorytm centroidów — rozszerzona funkcjonalność

Algorytm centroidów w silniku Qlik pojawił się we wrześniu. Funkcja ta pozwala na grupowanie punktów danych w klastry w oparciu o podobieństwo. Jest to bardzo przydatna funkcja służąca do segmentacji klientów, wykrywania oszustw i wielu innych celów.

W tej wersji funkcja KMeans została ulepszona o obsługę automatycznego grupowania. Gdy użytkownik ustawi 0 jako liczbę klastrów, zostanie obliczona optymalna liczba klastrów dla tego zestawu danych. To udoskonalenie opiera się na zaawansowanych możliwościach grupowania Qlik.

KMeans2D — funkcja wykresu

KMeansND — funkcja wykresu

KMeansCentroid2D — funkcja wykresu

KMeansCentroidND — funkcja wykresu

Alternatywne wizualizacje Wniosków

Wnioski zapewniają obecnie alternatywne opcje wizualizacji dla wyników wygenerowanych w analizie opartej na wyszukiwaniu. Dzięki temu dane wyświetlane są w najbardziej przydatny i zrozumiały sposób. Po wyświetleniu alternatywnych opcji w ramach analizy Wniosków użytkownicy będą mieć dodatkowo do wyboru więcej typów wykresów.

Typy analiz Wniosków

Analizy wizualne i udoskonalenia w zakresie użyteczności

Obrazy w niestandardowych etykietkach

Użytkownicy mogą teraz ładować niestandardowe obrazy w etykietkach, aby uzyskać więcej opcji stylów. Mogą zawierać obraz z biblioteki mediów lub odnosić się do niego poprzez adres URL. Funkcja ta zapewnia większą elastyczność oraz udoskonalone opcje w celu rozwoju aplikacji, ponieważ obrazy stanowią doskonały sposób na zapewnienie dodatkowego kontekstu podczas przesuwania kursora myszy nad obiekt.

Obrazy etykietek

Kopiuj arkusze między aplikacjami

Użytkownicy mogą teraz kopiować arkusze między aplikacjami, aby usprawnić wydajność dla zaawansowanych użytkowników i deweloperów aplikacji. Nasi klienci często prosili o tę funkcję, ponieważ szybciej prowadzi do wniosków w ramach organizacji.

Kopiuj miary między obiektami

Kolejna funkcja przyspieszająca rozwój aplikacji. Użytkownicy mogą kopiować miary między wykresami. Jest to niewielka, ale dająca duże możliwości funkcja, która szybciej prowadzi do wniosków w ramach organizacji.

Pozostałe udoskonalenia wykresów

  • Możliwość ukrywania zastrzeżeń w wykresach; użytkownik może teraz decydować, czy zastrzeżenie dotyczące dodatkowych punktów danych powinno być widoczne, czy nie.
  • Zwiększony limit miary w wykresie wodospadowym, które teraz obsługuje 50 miar zamiast 15.
  • Rozszerzona funkcjonalność w miniwykresach tabel, m.in. inne oraz null.

    Dodanie miniwykresu do miary

Użyteczny wygląd i działanie

Nowy, współczesny motyw Qlik Sense na rzecz bardziej atrakcyjnych aplikacji. Przedstawiono nowoczesny wygląd i działanie z przejrzystymi opcjami stylów w zakresie wyboru koloru i czcionki, gwarantując domyślne nowe odwołanie oraz spójność z marką Qlik.

Zmiana domyślnej kompozycji aplikacji