Interakcje na urządzeniach hybrydowych

Gdy używane jest urządzenie hybrydowe (laptop z ekranem dotykowym), wówczas domyślnie wyłączona jest funkcja aktywacji po umieszczenia kursora myszy nad konkretnym elementem. W celu otwarcia podpowiedzi należy kliknąć wizualizację, a następnie kliknąć ponownie, aby ją zamknąć.

Obsługę dotykową urządzenia hybrydowego można naprzemiennie włączać i wyłączać z menu globalnego (Navigation).

Można długo dotknąć na ekranie lub kliknąć prawym przyciskiem myszy na wizualizacji, aby otworzyć menu kontekstowe gestów dotknięcia.

Długie dotknięcie wizualizacji lub kliknięcie wizualizacji prawym przyciskiem myszy spowoduje otwarcie menu opcji.

Touch gesture shortcut menu.

Podczas edycji aplikacji wyświetlane są trzy opcje (zob. zrzut ekranu):

  • Menu skrótów (¥)
  • Pełny ekran (s)
  • Zapisz jako element główny lub anuluj powiązanie z elementem głównym (é)

Podczas analizy danych w aplikacji opcja elementu głównego jest zastępowana przez migawkę (Å). W takich sytuacjach dostępna jest również opcja umożliwiająca otwarcie menu eksploracji wizualnej (Ú) dla wizualizacji, w których to menu jest dostępne.

Wykonaj następujące czynności:

  1. Długo dotknij lub kliknij prawym przyciskiem myszy wizualizację

    Otwarte zostanie menu opcji.

  2. Długo dotknij lub wykonaj gest przesunięcia nad elementami menu, aby wyświetlić odpowiedzi. Aby wybrać opcję, naciśnij ją lub kliknij.