Tworzenie wizualizacji z posiadanych danych za pomocą Porady dot. wniosków

Porada dot. wniosków stanowi punkt wyjścia do badania danych i tworzenia wizualizacji. Porada dot. wniosków wykorzystuje silnik Qlik Cognitive Engine w celu tworzenia wizualizacji na podstawie pól i elementów głównych, a także poprzedniki dotyczące używania pól w wykresach, których się nauczyła.

W Poradzie dot. wniosków możesz wyszukiwać, aby wyświetlać wizualizacje, takie jak nowe wykresy wniosków i istniejące wizualizacje z Twoich arkuszy. Porada dot. wniosków może również generować zestawy wizualizacji poprzez analizowanie Twojego zestawu danych i tworzenie wykresów, które mogą Cię zainteresować.

Jeśli zmienisz dane w swojej aplikacji poprzez dodanie danych, utworzenie asocjacji, edycję tabel lub klasyfikowanie pól, wówczas wykresy wniosków wygenerowane przez Poradę dot. wniosków mogą ulec zmianie. Gdy Porada dot. wniosków zostanie otwarta w publikowanej aplikacji, wówczas sprawdza ona sposób używania pól i elementów głównych z modelu danych w wymiarach, miarach i wyrażeniach. Dodatkowo może się uczyć z poprzednich interakcji, które miały miejsce podczas tworzenia wykresów wniosków w innych aplikacjach.

Porada dot. wniosków obsługuje nawigację za pomocą klawiatury. Więcej informacji zawiera temat Nawigacja za pomocą klawiatury oraz skróty klawiaturowe w Qlik Sense.

Gdzie można korzystać z Porady dot. wniosków

W przypadku Porady dot. wniosków istnieją następujące ograniczenia:

 • Jeśli aplikacja jest publikowana, można wyszukiwać tylko elementy główne.

Proces wyszukiwania

Gdy wpisujesz zapytanie wyszukiwania, program Qlik Sense używa pól, które zostały jawnie wybrane, aby zwrócić wizualizacje. Program Qlik Sense używa pól, które wyszukujesz, a także pól zawierających wartości, które wyszukujesz. Może również dodawać dodatkowe pola do wizualizacji.

Porada dot. wniosków może wyszukiwać:

 • nazwy pól;
 • wartości pól;
 • elementy główne.

Podczas generowania wyników Porada dot. wniosków zapoznaje się z modelem danych oraz sprawdza sposób używania pól w istniejących wykresach i elementach głównych w Twojej aplikacji. Porada dot. wniosków wykorzystuje wszelkie udostępnione przez Ciebie poprzedniki dotyczące ukrywania wykresów wniosków, ustawiania pól jako wymiarów lub miar, a także wykluczania pól z analizy. W Qlik Sense Enterprise Porada dot. wniosków może również używać poprzedników, których nauczyła się z innych publikowanych aplikacji, pod warunkiem że używały podobnego lub identycznego modelu danych.

Porada dot. wniosków w aplikacji .

Insight Advisor displaying insight charts in an app.

A: Pola i elementy główne

Są to dostępne zasoby (pola i elementy główne) przeznaczone do tworzenia wykresów wniosków. Dostęp do pól można uzyskać, klikając ikonę H, a do elementów głównych, klikając ikonę é.

B: Pole wyszukiwania wniosków

W przypadku aplikacji niepublikowanych wprowadź nazwy pól lub wartości oraz nazwy elementów głównych, aby wyszukiwać wykresy, korzystając z tych pól. W przypadku aplikacji publikowanych wprowadź nazwy elementów głównych.

C: Wykresy wniosków

Są to wykresy wniosków utworzone za pomocą Porady dot. wniosków. Porada dot. wniosków wskazuje liczbę wyników i dokonuje ich podziału według liczby wyników znalezionych, liczby wykresów istniejących w arkuszach oraz liczby wykresów nowo wygenerowanych przez Poradę dot. wniosków.

Wykresy wniosków mogą być dodawane do istniejących arkuszy albo do nowych arkuszy w aplikacji. Wykres wniosków można również pobrać jako grafikę, plik PDF lub jako arkusz kalkulacyjny Excel zawierający dane używane na tym wykresie.

Wykres można rozwinąć, wybierając go albo klikając ikonę s.

Jeśli wykres wniosków jest nowy, wówczas możesz go dodać do swoich arkuszy. Jeśli wykres wniosków już istnieje, możesz kliknąć nazwę arkusza u dołu wykresu, aby przejść do odpowiedniej strony.

Jeśli nie podoba Ci się konkretny wykres wniosków, możesz go ukryć i wówczas nie będzie uwzględniany w przyszłych wynikach. Jeśli zmienisz zdanie, możesz wyświetlić ukryte wykresy i przywrócić je.

Wybranie wykresu powoduje rozwinięcie go i umożliwia dokonywanie wyborów na jego obszarze. Wybory mają zastosowanie do wszystkich wyświetlanych wykresów wniosków. Wybory dokonane w wykresach z arkuszy są zachowywane podczas otwierania Porady dot. wniosków. Wybory nie wpływają na wykresy utworzone przez Poradę dot. wniosków. Więcej informacji dotyczących badania wizualizacji i dokonywania wyborów zawiera temat Wykrywanie .

D: Panel właściwości

Panel właściwości zawiera opcje z zakresu edytowania wykresów wniosków oraz zmieniania poprzedników ustawionych w wykresie wniosków.

W obszarze Właściwości ogólne możesz wyświetlać i edytować swoje ukryte wykresy, a także poprzedniki ustawione w celu generowania wniosków.

W obszarze Właściwości wniosku można edytować wykres wniosków i wyświetlać jego szczegóły. Widoczny jest Typ analizy, która została użyta do utworzenia wykresu. Kliknij Help , aby dowiedzieć się więcej o użytym typie analizy. Możesz zmienić pola użyte jako Wymiary lub jako Miary, a także użytą agregację. W obszarze Szczegóły możesz sprawdzić, z jakiego powodu został utworzony wykres, oraz zmienić poprzedniki wykorzystane do nauki na podstawie wykresu.

Edycja wykresów wniosków

Wykresy wniosków można edytować, zaznaczając dany wykres, klikając Edit, a następnie zmieniając właściwości w panelu Właściwości wniosku.

Możesz zmienić pola użyte jako Wymiary lub jako Miary, a także użytą agregację. Jeśli wykres zawiera wiele miar lub wymiarów, możesz zmienić ich kolejność, przeciągając je.

Jeśli poddasz wykres edycji, Porada dot. wniosków będzie mogła się uczyć z Twoich preferencji w tym wykresie, pod warunkiem że dodasz go do arkusza lub po zamknięciu edytora klikniesz opcję Ucz się. Poprzedniki ustawione przez użytkownika w Poradzie dot. wniosków obowiązują tylko w odniesieniu do wystąpienia Porady dot. wniosków tego użytkownika.

W obszarze Szczegóły możesz sprawdzić, z jakiego powodu został utworzony wykres, oraz zmienić poprzedniki wykorzystane przez Poradę dot. wniosków do nauki na podstawie wykresu. Po wybraniu szczegółów możesz je zmienić lub odrzucić. Możesz ustawić pola jako wymiary lub jako miarę. Możesz również wykluczyć pola z przyszłych analiz.

Ukrywanie wykresów wniosków

Podczas generowania wykresów wniosków możesz ukryć te wykresy, które nie mają być oferowane ponownie. Aby ukryć wykres, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie View Ukryj. Wykresy możesz również ukrywać w sekcji Szczegóły panelu Właściwości wniosku. W tym celu wybierz opcję Dla tej kombinacji danych zaproponowaliśmy wykres, a następnie kliknij polecenie Ukryj ten wykres.

Wykresy ukryte dla bieżącego zapytania wyszukiwania można zobaczyć w obszarze Właściwości ogólne.

Zarządzanie poprzednikami w wykresach wniosków

Poprzedniki ustawione w Poradzie dot. wniosków można wyświetlić w obszarze Właściwości ogólne.

Sekcja Wykresy ukryte zawiera wykresy ukryte dla bieżącego zapytania. Możesz kliknąć ikonę Show this chart again aby przywrócić wyświetlanie konkretnego wykresu w zapytaniu.

W obszarze Twoje zdefiniowane preferencje przedstawiane są wszystkie preferencje zapamiętane przez Poradę dot. wniosków. Preferencje można usuwać, klikając opcję Delete.

Tworzenie wizualizacji za pomocą Porady dot. wniosków

Uwaga:

Wykresy dodane do arkusza z Porady dot. wniosków są pokazane jako wygenerowane do czasu odświeżenia aplikacji.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W arkuszu w swojej aplikacji kliknij opcję Wnioski.
 2. Aby wygenerować wykresy na podstawie analizy danych, kliknij opcję Generuj wnioski.

 3. Aby wygenerować wykresy na podstawie konkretnych danych, wybierz pola i elementy główne, które będą używane.

  Wybierz dane z listy dostępnych zasobów albo wyszukaj je według nazw w polu wyszukiwania.

 4. Aby dodać wykres wniosków do swojej aplikacji, wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby dodać wykres do bieżącego arkusza, kliknij opcję Dodaj do arkusza.
  • Aby dodać wykres do konkretnego arkusza, kliknij ikonę S i wybierz arkusz.
  • Aby dodać wykres do nowego arkusza, kliknij ikonę S i wybierz opcję Utwórz nowy arkusz.

Wyłączanie Porady dot. wniosków w aplikacji

Poradę dot. wniosków można wyłączyć w aplikacji, dodając zmienną, a następnie odświeżając aplikację. Wyłączenie Porady dot. wniosków w publikowanej aplikacji w Qlik Sense Enterprise lub aplikacji w hubie w chmurze uniemożliwia usłudze Precedents Service naukę na podstawie poprzedników z aplikacji. Po wyłączeniu Porady dot. wniosków usługa nie będzie już mogła uczyć się agregacji, wymiarów ani miar używanych w konkretnym modelu danych, których mogłaby używać w aplikacjach z podobnym modelem danych.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W trybie edycji arkusza w panelu zasobów kliknij ikonę Ò.
 2. Kliknij polecenie Utwórz nowe.
 3. W polu Nazwa wpisz wartość DISABLE_INSIGHTS.
 4. W obszarze Definicja wpisz dowolną wartość.
 5. Kliknij polecenie Zamknij.
 6. Odśwież aplikację.