Dashboard bundle

Dashboard bundle to zestaw elementów sterujących, których można użyć do ulepszenia nawigacji i wyboru w aplikacji Qlik Sense. Elementy sterujące są opcjonalne. Nie musisz ich instalować ani włączać, aby korzystać z Qlik Sense.

Włączanie pakietu Dashboard bundle

Pakiet Dashboard bundle możesz zainstalować podczas instalacji Qlik Sense. Jeśli chcesz dostosować sposób instalacji, zobacz temat: Modifying an object bundles installation (tylko w języku angielskim).

Elementy sterujące w pakiecie Dashboard bundle

Elementy sterujące pulpitu nawigacyjnego znajdują się w panelu zasobów w obszarze Obiekty niestandardowe.

Znajdują się tam następujące elementy sterujące:

Elementy sterujące, których obsługa została zakończona

Uwaga: Te elementy sterujące przestały być obsługiwane z powodu wprowadzenia obiektu kontenera. Istniejące wystąpienia tych elementów sterujących będą nadal działać, ale nowe nie mogą być dodawane.
Zalecamy zastąpienie elementów sterujących, które przestały być obsługiwane, nowymi obiektami kontenera. Więcej informacji zawiera temat: Kontener
  • Rozszerzenie Show/hide container

    Jeśli wymagane jest skonfigurowanie istniejących wystąpień tego elementu sterującego, należy zapoznać się z ostatnią wersją pomocy sprzed zakończenia obsługi tego elementu sterującego. Rozszerzenie Show/hide container — June 2019

  • Rozszerzenie Tabbed container

    Jeśli wymagane jest skonfigurowanie istniejących wystąpień tego rozszerzenia, należy zapoznać się z ostatnią wersją pomocy sprzed zakończenia obsługi. Rozszerzenie Tabbed container — June 2019

Ograniczenia

Gdy używasz obiektów z pakietu obiektów zapewnionego przez Qlik, obowiązują pewne ograniczenia ogólne, których nie ma w przypadku wizualizacji wbudowanych, takich jak wykresy słupkowe. Więcej informacji zawiera temat Tworzenie wizualizacji z użyciem obiektu niestandardowego.