Zmiana kolejności slajdów na osi czasu

Podczas edytowania narracji można przesuwać slajdy na osi czasu.

Wykonaj następujące czynności:

  1. Na osi czasu długo dotknij/kliknij i przytrzymaj slajd do przesunięcia.

  2. Przeciągnij ten slajd w nowe miejsce.

W nowym miejscu między slajdami powstanie przerwa, w której zostanie umieszczony slajd.