Obiekty tekstu

Narzędzie do obsługi narracji Obiekty tekstu zawiera różne style tekstu. Aby załadować obiekt tekstu do slajdu narracji, należy przeciągnąć jeden ze styli tekstu na slajd.

Narzędzie Obiekty tekstu z opcjami przeznaczonymi do tworzenia tytułu lub akapitu.

Text objects tool.

Tytuł

Aby zmienić rozmiar czcionki, należy zmienić rozmiar obiektu tekstu.

Kliknij dwukrotnie obiekt tekstu albo kliknij obiekt tekstu i kliknij @, aby pozwolić na:

  • zmianę koloru czcionki;
  • zmianę stylu czcionki;
  • utworzenie łącza do zakładki lub adresu sieciowego.

Akapit

Po wpisaniu dużej liczby znaków (maksymalnie 12 tys.) wyświetlony zostaje pasek przewijania.

Kliknij dwukrotnie obiekt tekstu albo kliknij obiekt tekstu i kliknij @, aby pozwolić na:

  • zmianę koloru;
  • zmianę rozmiaru czcionki;
  • zmianę stylu czcionki;
  • zmianę wyrównania tekstu;
  • utworzenie łącza do zakładki lub adresu sieciowego.