Korzystanie z narracji

Niniejsza sekcja zawiera informacje o sposobach pracy z narracjami. Przedstawione są informacje dotyczące na przykład sposobów tworzenia i powielania narracji, a także zmiany ich ustawień.