Prezentowanie narracji

W celu sprawdzenia, jak wygląda i działa narracja podczas jej tworzenia, należy ją odtworzyć. Zajmie ona cały widok przeglądarki. Widoczne są migawki, aktywne arkusze danych, teksty, kształty i efekty wizualne.

Jeśli pojawią się pytania od odbiorców, można uzyskać dostęp do bieżących danych z migawek i do aktywnych arkuszy danych. Dzięki temu można znaleźć ukryte narracje do przedstawienia i prowadzić je w nowych kierunkach.