Edytowanie narracji

Dane załadowane do aplikacji są analizowane celem uzyskania nowych wniosków. Nowe wnioski mogą zostać zaprezentowane w nowej narracji albo w wersji istniejącej narracji po edycji. Więcej informacji zawierają tematy Zarządzanie danymi w aplikacji za pomocą Menedżera danych oraz Ładowanie danych przy użyciu skryptu ładowania danych.

Przeładowanie danych nie powoduje aktualizacji stanu ani selekcji migawki. Zawsze odzwierciedla on dane istniejące w momencie, w którym zarejestrowano migawkę. Osadzone aktywne arkusze danych nie są jednak statyczne i przeładowanie danych ma na nie wpływ.

W celu zastąpienia migawki wizualizacji na slajdzie wystarczy przejść do źródła wizualizacji w aplikacji. Dzięki temu wizualizacja będzie zawierała zaktualizowane dane. Możesz również zarejestrować nową migawkę, która zostanie użyta w Twojej narracji.

Po zarejestrowaniu migawki można dodać do niej adnotację. Adnotacja ułatwia odróżnianie różnych migawek w bibliotece migawek podczas tworzenia narracji. Adnotacja nie jest widoczna podczas odtwarzania narracji.

Porada: Jeśli natomiast wymagane jest zachowanie pierwotnej narracji, powiel narrację przed jej edycją.
Porada: Narrację można wyeksportować, jeśli wymagane jest przedstawienie jej poza programem Qlik Sense.