Zmiana tytułów i opisów narracji

Tytuły i opisy własnych narracji można zmieniać.

Wykonaj następujące czynności:

  1. W przeglądzie aplikacji kliknij Ç, aby wyświetlić narracje.
  2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
    • Jeśli znajdujesz się w widoku siatki, ì, kliknij tytuł narracji, a następnie kliknij @.
    • Jeśli aktywny jest widok listy, î, kliknij @.
  3. Edytuj wartości w polach Tytuł i Opis.
  4. Kliknij poza obszarem tekstu.

Wprowadzone zmiany zostaną zapisane.

Porada: Tytuł i opis narracji można również zmienić w nawigatorze narracji w prawym górnym rogu.

See also: