Zmiana miniatur narracji

Domyślną miniaturę aplikacji można zastąpić inną miniaturą, aby łatwiej było rozróżniać narracje w przeglądzie aplikacji i nawigatorze narracji. Można użyć jednej z grafik domyślnych lub wybrać własną grafikę.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W przeglądzie aplikacji kliknij Ç, aby wyświetlić narracje.
 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Jeśli znajdujesz się w widoku siatki, ì, kliknij tytuł narracji, a następnie kliknij @.
  • Jeśli aktywny jest widok listy, î, kliknij @.
 3. Kliknij 0 na miniaturze domyślnej.

  Zostanie otwarta Biblioteka multimediów.

 4. Kliknij jeden z folderów z bibliotece multimediów, na przykład In app lub Default.

 5. Wybierz grafikę, która będzie używana jako miniatura narracji, a następnie kliknij polecenie Wstaw.
 6. Kliknij m, aby zakończyć edycję.

Wybrana grafika zostanie teraz użyta jako miniatura narracji i będzie widoczna w przeglądzie aplikacji i w nawigatorze narracji.

Porada: Miniaturę narracji można również zmienić w nawigatorze narracji w prawym górnym rogu.
Porada: Optymalne proporcje miniatury wynoszą 8:5 (szerokość:wysokość).

Obsługiwane są następujące formaty: .png, .jpg, .jpeg oraz .gif.

Qlik Sense: grafiki można ładować do folderu W aplikacji w bibliotece multimediów. W celu załadowania grafiki do folderu domyślnego należy użyć konsoli Qlik Management Console.

Qlik Sense Desktop: grafiki można umieszczać w następującym folderze w komputerze: C:\Users\<user>\Documents\Qlik\Sense\Content\Default. Grafiki będą dostępne w folderze domyślne w bibliotece multimediów. W przypadku przenoszenia aplikacji między instalacjami grafika używana w aplikacji jest zapisywana w pliku qvf razem z pozostałą zawartością aplikacji. Gdy aplikacja zostanie otwarta w nowej lokalizacji, na przykład w Qlik Sense Cloud, wówczas grafiki znajdą się w folderze W aplikacji w bibliotece multimediów dla tej aplikacji.

Uwaga: Grafikę można dodać lub zmienić tylko w przypadku narracji nieopublikowanych.