Zastępowanie migawki na slajdzie

Migawkę wizualizacji można zastąpić na slajdzie. Jest to przydatne, gdy wymagane jest użycie innej migawki wizualizacji, na przykład jeśli załadowano nowe dane do aplikacji, zmieniono wizualizację lub dokonano nowych selekcji.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W widoku Narracje wybierz migawkę na slajdzie i kliknij Snapshot .

  Zostanie otwarte okno dialogowe Zastąp migawkę, w którym widoczne będą wszystkie migawki z pierwotnej wizualizacji. Używana migawka będzie oznaczona znakiem m. Znacznik daty i wszelkie adnotacje ułatwiają odróżnianie migawek.

  Zastępowanie widoku migawki migawkami Sales Rep.

  Replace snapshot dialog.

  Porada: Aby przejść do arkusza i wizualizacji, z której pochodzi migawka, kliknij ÛPrzejdź do źródła. W efekcie uzyskuje się dostęp do bieżących danych z migawki, w ramach których można dokonywać nowych selekcji i wykonywać nowe migawki.
 2. Wybierz migawkę do zastosowania.

  Migawka zostanie zaktualizowana i dostosowana do rozmiaru poprzedniej migawki dzięki funkcji swobodnej zmiany rozmiaru. W efekcie w wizualizacji zostanie zastosowana technika progresywnego przedstawiania informacji.

Uwaga: Progresywne przedstawianie informacji oznacza: jeśli rozmiar wizualizacji (lub odblokowanej migawki) zwiększy się, wówczas jej informacje będą ujawniane stopniowo. Jeśli rozmiar wizualizacji (albo odblokowanej migawki) zmniejszy się, ilość informacji zostanie zredukowana, dzięki czemu użytkownik może się skupić na najważniejszych informacjach, a wizualizacja nie będzie zaśmiecona zbyt dużą ilością informacji na zbyt małej przestrzeni.

Migawka na slajdzie została zastąpiona.