Zmiana kolejności elementów na slajdzie

Podczas edycji slajdu narracji można pozycjonować elementy i umieszczać je jeden na drugim, a także ustalać kolejność wyświetlania elementów ustawionych piętrowo. Jest to użyteczne w sytuacji, gdy elementy zachodzą na siebie.

Zmiana kolejności o jeden poziom

Wykonaj następujące czynności:

  1. Długo dotknij/kliknij prawym przyciskiem myszy element do przestawienia w inne miejsce.

    Otworzone zostanie menu skrótów tego elementu.

  2. Wybierz polecenie Przesuń do przodu lub Przesuń na spód.

Wybrany element zostanie przesunięty o jeden poziom do przodu albo o jeden poziom do tyłu.

Zmiana kolejności z umieszczeniem na wierzchu lub spodzie

Wykonaj następujące czynności:

  1. Długo dotknij/kliknij prawym przyciskiem myszy element do przestawienia w inne miejsce.

    Otworzone zostanie menu skrótów tego elementu.

  2. Wybierz opcję Przesuń na wierzch lub Przesuń do tyłu.

Wybrany element zostanie umieszczony z tyłu lub przesunięty na przód wszystkich innych elementów na slajdzie.