Powielanie slajdu w narracji

Slajd w narracji można powielić.

Wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij narrację do edycji.

    Narracja zostanie otwarta z miniaturami slajdów po lewej stronie.

  2. Długo dotknij/kliknij prawym przyciskiem myszy slajd do powielenia.

  3. Wybierz polecenie Powiel.

Powielony slajd zostanie umieszczony poniżej slajdu oryginalnego.