Kopiowanie i przenoszenie elementów na slajdach narracji

Elementy można kopiować i przenosić w ramach tego samego slajdu narracji lub w ramach różnych slajdów. Operacje te można wykonać w następujący sposób:

 • za pomocą paska edycji w arkuszu (Duplicate, Cut oraz Paste).
 • za pomocą skrótów klawiaturowych Ctrl+C, Ctrl+X i Ctrl+V.
Uwaga: Elementy można kopiować między narracjami w ramach tej samej aplikacji, ale już nie między narracjami w ramach różnych aplikacji. Do przełączania się między narracjami służy przycisk Story Mode na pasku narzędzi.

Kopiowanie elementów

Wykonaj następujące czynności:

 1. W widoku narracji kliknij element do skopiowania.

  Element został wyróżniony.

 2. Kliknij przycisk Duplicate.

 3. Aby wstawić element na innym slajdzie, uaktywnij ten slajd.

 4. Kliknij przycisk Paste.

Skopiowany element zostaje umieszczony przed innymi elementami.

Przeniesienie elementu do innego slajdu

Aby przenieść element między dwoma slajdami narracji, należy najpierw wyciąć go z jednego slajdu, a następnie wkleić do drugiego slajdu.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W widoku narracji kliknij element do przeniesienia.

  Element został wyróżniony.

 2. Na pasku edycji kliknij Cut.

 3. Uaktywnij slajd, do którego chcesz przenieść element.

 4. Kliknij przycisk Paste.

Przeniesiony element zostaje umieszczony przed innymi elementami slajdu docelowego.