Dodawanie aktywnego arkusza danych do slajdu

Do slajdu narracji można dodać aktywny arkusz danych. Gdy do narracji wstawisz aktywny arkusz danych, bieżące wybory w aplikacji zostaną zapisane z wybranym arkuszem. Przy każdym wyświetleniu aktywnego arkusza danych w narracji wybory te zostaną zastosowane.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W widoku narracji kliknij 4 na panelu narzędzi narracyjnych.

  Otwarte zostaje okno dialogowe.

 2. Kliknij arkusz, którego chcesz użyć w narracji.

Aktywny arkusz danych zostanie dodany do nowego slajdu.

Zastępowanie aktywnego arkusza danych na slajdzie

Aktywny arkusz danych umieszczony na slajdzie narracji można zastąpić innym.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W widoku Narracje wybierz slajd zawierający na osi czasu aktywny arkusz danych.

  Zostanie otwarte okno dialogowe.

 2. Kliknij aktywny arkusz.

  Zostanie wówczas otwarte nowe okno dialogowe.

 3. Wybierz nowy arkusz do wstawienia.

Wybrany arkusz zostanie dodany do slajdu jako aktywny arkusz danych.

See also: