Biblioteka efektów

Biblioteka efektów zawiera listę różnych efektów wizualnych do zastosowania w migawkach. Aby zastosować efekt w migawce, należy przeciągnąć go na migawkę.

Uwaga: Efekty mogą być stosowane tylko na wykresach słupkowych, wykresach liniowych i wykresach kołowych.

Effects library.

Biblioteka efektów zawierająca różne efekty wizualne.

Najwyższa wartość

Najwyższą wartość można wyróżnić przez dodanie do niej odpowiedniej etykiety i wyszarzenie pozostałych wartości. W przypadku wizualizacji zawierających wartości pogrupowane podświetlona będzie najwyższa wartość w poszczególnych grupach.

Najniższa wartość

Najniższą wartość można wyróżnić przez dodanie do niej odpowiedniej etykiety i wyszarzenie pozostałych wartości. W przypadku wizualizacji zawierających wartości pogrupowane podświetlona będzie najniższa wartość w poszczególnych grupach.

Dowolna wartość

W przypadku wizualizacji z pojedynczym wymiarem i miarą można wyróżnić wartość wybraną ręcznie. Wartość zostaje wyróżniona poprzez dodanie do niej etykiety i wyszarzenie innych wartości.

W przypadku wizualizacji zawierających wartości pogrupowane można wyróżnić wymiar albo miarę. Wybrana miara (albo wybrany wymiar) zostanie wyróżniona we wszystkich grupach, w których występuje.