Nawigacja między arkuszami

W widoku arkusza można przełączyć widok na dowolny arkusz, który jest dostępna w aplikacji.

Wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij przycisk App objects na pasku narzędzi.

    Zostanie wyświetlony przegląd dostępnych arkuszy.

  2. W przeglądzie kliknij arkusz, na który chcesz się przełączyć.

Zostanie wyświetlony wybrany arkusz.

Porada: Nawigować można również za pomocą strzałek na pasku narzędzi albo klawiszy strzałek na klawiaturze. Zob. Nawigacja za pomocą klawiatury oraz skróty klawiaturowe w Qlik Sense.