QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Zmienne systemowe

Zmienne systemowe, z których część jest definiowana przez system, udostępniają informacje na temat systemu i aplikacji Qlik Sense.

Przy każdej funkcji znajduje się pole rozwijane umożliwiające wyświetlenie składni i krótkiego opisu funkcji. Przy każdej funkcji znajduje się pole rozwijane umożliwiające wyświetlenie składni i krótkiego opisu funkcji. W przypadku niektórych funkcji można uzyskać dodatkowe informacje. W tym celu należy kliknąć nazwę funkcji w opisie składni.