QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

OpenUrlTimeout

Ta zmienna definiuje limit czasu w sekundach, jaki aplikacja Qlik Sense powinna uwzględniać podczas pobierania danych ze źródeł URL (np. stron HTML ). Jeśli zostanie pominięta, wówczas limit czasu będzie ustawiony na około 20 minut.

Syntax:  

OpenUrlTimeout

Example:  

set OpenUrlTimeout=10;